Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hur lyckades vi i Norrbotten med målen i kulturplanen 2011-13?

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Den första kulturplaneperioden avslutades 2013 och en översikt av målen har gjorts. Vi kan konstatera att 70% är uppfyllda, 19% delvis uppfyllda och 11% är inte uppfyllda. Exempel på insatser som är genomförda är Konstmuseet i Norr med Havremagasinet i Boden, länskonstmuseiverksamheten i Kiruna, Resurscentrum för konst, införande av 1%-regeln och MU-avtalet inom landstinget, digitaliseringar av biografer i länet, skapande och utvecklande av Kraftcentrum för ny musik, genomförande av Biblioteken i Norrbotten, d v s du kan låna och lämna var du vill i länet. Frågan om en regional dansinstitution har lyfts upp på den politiska agendan. Dans i Nords verksamhet har utvecklats, bland annat genom många professionella samarbeten. Rollen som verksamhetsledare och danskonsulent har uppdelats under perioden. En litteraturkartläggning är genomförd, likaså en utredning gällande Kulturella och kreativa näringar i Norrbotten, en kommunantikvarie är tillsatt i Kiruna kommun. Landstinget har sett över kulturkonsulenternas uppdrag och organisation för att nå ytterligare samverkanseffekter. Alla dessa genomförda insatser har varit möjliga tack vare en stark samverkan mellan kommuner, regionen och staten. Samt, naturligtvis, kunskapen och erfarenheten hos kulturskapare med flera i Norrbotten.

Exempel på vad vi inte lyckats med: uppbyggnad av företagsarkiv, forma en vidareutbildning inom konstområdet med LTU, tillsätta en pedagogisk resurs för området kultur och hälsa eller utveckla modellen ”Skaparkraft”, även det inom kultur och hälsa. Här har landstinget valt att arbeta med andra metoder. Sedan finns ett par mål som vi lyckats delvis med inom den avsatta perioden. Ett sådant exempel är kulturarvsportalen som sjösattes 2014. Likaså arrangörsmodellen för scenkonst, en ekonomisk kalkyl behöver göras för att få en helhetsbild av modellerna.

Kulturplanens effekter 2011-2013

En enkät till personer som under dessa tre år deltagit på dialogmöten av olika slag visar att de tydligaste effekterna med kulturplanen är mer samverkan, kulturfrågor har hamnat högre upp på den politiska agendan, kulturen har blivit mer synlig i media, en djupare kunskap om kulturfrågor har erövrats och kulturplanen har bidragit till mer kultur i länet. Vad kan vi bli bättre på? Återkoppling i samband med bland annat dialoger, fler barn och unga i dialogprocessen samt mer aktivitet på den kommunala nivån.

Tillsammans får vi sträcka på oss för allt vi åstadkommit och gemensamt ta oss an nya utmaningar.

Har du frågor?
Kontakta Annette Kohkoinen, utvecklingsledare, Division kultur och utbildning
annette.kohkoinen@nll.se
0920-28 42 59
072-742 42 63

16 december 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering