Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Öppet brev till Jan Björklund

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Under ett regions- och kommunmöte i april kom mötesdeltagarna överens om att skriva ett öppet brev till utbildningsminister Jan Björklund (FP). Brevet, som skrevs i kultursamverkansmodellens anda, kan du läsa nedan. Oron över det som sker i skolan idag, när det gäller kulturen, är stor bland länets kulturchefer.

- När tystnar Luciatågen?

2013 har vi en skola där estetiska ämnen har nedvärderats från att vara självständiga och obligatoriska till att i bästa fall bli generella komplement till undervisning i andra ämnen. Vi menar att denna nedmontering av konst och kultur i skolan kommer att sätta käppar i hjulet för utvecklingen inom olika konstområden och för den regionala kreativa tillväxten. Norrbotten behöver idag de innovativa och kreativa problemlösare som vi vet att konsten fostrar.

Förväntan är stor. Vi hör det nalkande ljudet av Natten går tunga fjät…, vi minns tillbaka och vi blir rörda av stundens allvar. I tåget finns plats för alla och där står våra barn sida vid sida och gör något tillsammans som de delar med sig av till oss – en stolt och rörd publik.

Detta är på flera håll ett minne blott! Vem har tid med ett sådant arrangemang idag och vem har i framtiden kompetens att driva detta eller alla andra kulturarrangemang som förut har funnits på skolorna? Vem finns kvar, vem tar ansvar för barnens möjligheter att utöva konst och kultur?

Vi ser en tydlig nedmontering av konst och kultur i skolan. Dels är inte estetisk verksamhet ett obligatorium i den frivilliga gymnasieskolan längre, det estetiska programmet har förlorat sin status och läggs ner i många kommuner. Dessutom har utbudet av professionell scenkonst och kulturarrangemang riktat till för-, grund- och gymnasieskola minskat radikalt.

Detta leder till att konst och kultur får allt mindre lektionstid, det leder också till att färre unga får fördjupande kunskaper i estetiska ämnen, och färre unga söker följaktligen vidare till högre konstnärliga utbildningar. Idag utbildas till exempel en handfull studenter till musiklärare på högstadiet i hela landet, till skillnad mot ett hundratal för några år sedan. Dessutom har estetiska ämnen helt tagits bort från grundlärarutbildningen och många estetlärare har förlorat sina jobb. Vem ger våra unga den kunskapen idag? Hur ska vi kunna hitta tillbaka till en modell som både ger bredd och spets? Kulturskolorna spelar fortfarande en viktig roll som kulturbärare, men når inte ut till alla våra barn och ungdomar.

Läroplanen kräver att kulturämnen skall involveras i det dagliga skolarbetet och detta är ett måste om också svensk skola skall förbättra sina resultat. Ny hjärnforskning från Umeå universitet slår fast att rytm främjar problemlösning och det är vedertagen kunskap att lärande befästs av att måla, musicera, gestalta och så vidare. Elever som utövar konst och kultur blir både mer engagerade och ansvarsfulla och de presterar bättre i andra ämnen. Forskning visar också att kultur har stor betydelse för folkhälsan – vi mår bättre och upplever mindre stress.

Att lyfta fram värdet av konst och kultur i skolan är därför oerhört viktigt! Konst är inte bara en kunskapsform utan även ett självständigt språk som alla kan lära sig att behärska oavsett varifrån man kommer.

Olika former av konst som språk är den unika brobyggare vi behöver i dagens samhälle där mångfald kan mötas och där synen hur vi uppfattar och förstår verkligheten kan förändras i det mötet.

Slutligen vill vi återigen betona att värdet av konst och kultur måste höjas i dagens skola, för konstens egen skull men också för att främja en kreativ tillväxt. Vi som arbetar med kultur dagligen ser redan idag vilka tydliga följder det får när så inte är fallet. Vi är på väg att förlora basen för den utveckling där barn- och unga ingår som en prioritering i allt vårt arbete i kommuner och landsting. Länge har vi varit stolta över den svenska kulturexporten från ABBA till Karin Mamma Andersson, men vad kommer Sverige att kunna stoltsera med i framtiden?

Morgondagens företagande kommer att behöva konstnärer och innovatörer till nya kreativa näringar; verksamheter inom arkitektur, design, film, foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid och scenkonst – och till nya yrken som vi inte ens vet existerar idag! Ett starkt Norrbotten med god tillväxt kräver en estetisk och kulturell kompetens som håller på att nedmonteras. Tillsammans måste vi agera för att återinrätta värdet av konst och kultur i det svenska skolväsendet!

Christina Sundqvist, Kultur- och fritidsansvarig, Arjeplogs kommun
Kristina Grubbström, Kultur- och fritidschef, Arvidsjaurs kommun
Detlef Barkanowitz, Kulturchef, Bodens kommun
Jerker Johansson, Verksamhetschef Kultur/Ungdom, Gällivare kommun
Jytte Rydiger, Kulturchef, Haparanda kommun
Conny Enström, Kultur- och fritidschef, Jokkmokks kommun
Karl-Göran Lindbäck, Fritids- och kulturchef, Kalix Kommun
Anja Taube, Fritids- och kulturchef, Kiruna Kommun
Åke Broström, Kulturchef, Luleå kommun
Leif Rönnbäck, Kultur-, fritids och utbildningschef, Pajala kommun
Mona Lundström, Kultur- och fritidschef, Piteå kommun
Kjell Tegnelund, Fritids- och kulturchef, Älvsbyns kommun
Britt-Marie Isaksson, Förvaltningschef Barn- och utbildning, Överkalix kommun
Henry Barsk, Kultur- och fritidschef, Övertorneå kommun
Camilla Freedman, Barn- och ungdomskulturchef, Arvidsjaur kommun
Kristina Nilsson, Länsmusikchef, Norrbottensmusiken
Elisabeth Lax, Divisionschef, Kultur- och Utbildning, Region Norrbotten

 

18 juni 2013
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering