Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Arbetsgrupperna navet i kulturplanens utveckling

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Med fler än femtio personer aktiva i ett tiotal arbetsgrupper utvecklas Norrbottens gemensamma kulturplan för framtiden. – Vårt sätt att arbeta med grupperna är unikt för landet, säger projektledaren Annette Kohkoinen.

Annette Kohkoinen, utvecklingsledare division Kultur och utbildningFoto: Kjell Öberg

I januari 2011 blev Norrbotten en av fem regioner i landet som ska arbeta enligt den så kallade kultursamverkansmodellen som är grunden för landets nya statliga kulturpolitik. I botten för denna ligger ett samarbete om att ta fram gemensamma kulturplaner för regionerna.

Kulturplanen i Norrbotten var frukten av ett intensivt och omfattande samarbete mellan landstinget, länets kommuner, kulturinstitutioner, civilsamhället och kulturarbetare. På mindre än ett år togs den första kulturplanen fram från ”ax till limpa” och i slutet av 2011 kom en första kompletteringen av den.

Arbetet med kulturplanen går vidare och ska vara i ständig utveckling. Det finns därför ett tiotal arbetsgrupper igång under de flesta av kulturplanens huvudområden.

– Arbetsgrupperna jobbar med prioriteringar, att utveckla kulturplanen, göra kartläggningar och kvalitetssäkringar. De ska också ta fram strategier samt peka på brister. Men de ska också kunna genomföra vissa idéer som kommer fram.

– En av de viktigaste uppgifterna är att komma med inspel i olika frågor, säger Annette Kohkoinen när grupperna varit igång i nära nog ett år.

Till arbetet med kulturplanen finns en politiskt tillsatt beredningsgrupp med representanter från landstinget och kommunerna samt en styrgrupp med tjänstemän som också hämtats från landstinget och kommunerna.

– Arbetsgrupperna är det nav som hela utvecklingen av kulturplanen kretsar kring.

När ledamöterna valdes ut till arbetsgrupperna, som träffas ungefär varannan månad, var det viktigt med en så bred och kompetensmässig förankring som möjligt. Civilsamhället och kommunerna skulle vara representerade liksom deltagarnas breda och djupa kunskaper.

– Samtliga grupper kan inte leva upp till allt detta. Men vi har strävat efter att de ska vara så representativt sammansatta som möjligt.

– Den stora vinsten har hittills varit att få all den kompetens som finns på olika håll att mötas och diskutera olika kulturfrågor under strukturerade former, säger Annette Kohkoinen och fortsätter:

– Det har kommit ut både stora och små idéer ur gruppernas arbete. Bland annat tittar man på möjligheter till delaktighet och inflytande, kompetensutveckling och hur arbetsmarknaden för kulturarbetare ska kunna utvecklas. Det ska också arrangeras framtida konferenser.

Läs mer om vilka arbetsgrupper som finns och vilka som ingår i grupperna.

19 juni 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering