Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kulturplan för Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Kulturplan för Norrbotten är ett verktyg för regional kulturutveckling. Här beskrivs förslag till utvecklingsinsatser på såväl kort som längre sikt. Just nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram vår nästa kulturplan; Kulturplan för Norrbotten 2018-2021.

Processen

Kulturplan för Norrbotten arbetas fram i dialogform tillsammans med länets samtliga kommuner representerade av politiker, tjänstemän och andra aktiva kulturaktörer samt i dialogmöten med de olika konstformerna; dans, teater, musik, bild- och formkonst, litteratur, film m.fl. Förutom detta genomförs dialoger med en rad fokusområden; barn och unga, nationella minoriteter och urfolk samt folkbildningen, länsungdomsrådet och civilsamhället. Kulturplanen bereds i samverkansforumet kulturberedningen med representanter från regionstyrelsen och kommunförbundet Norrbottens kommuner.

Processarbetet ska förutom kunskapsinhämtning även bidra till ett gemensamt ägande av innehållet i Kulturplanen. Intentionen är att gemensamt ta fram en plan och verktyg för den gemensamma regionala kulturutvecklingen i Norrbotten.

Region Norrbottens enhet för Kultur och utbildning ansvarar för process och framtagande av kulturplanen. Yttersta ansvaret har Region Norrbottens Kulturchef som också utgör Kultur och utbildnings enhetschef.

Kulturplan för Norrbotten 2018-2021

Arbetet med att ta fram en ny kulturplan pågår och nu ger Region Norrbotten er tillfälle att inkomma med synpunkter på förslag till kulturplan för Norrbotten 2018—2021.
Förslag till Kulturplan för Norrbotten 2018—2021

Remissvar ska skickas i elektronisk form i word-format till kultur@norrbotten.se. Svaren ska ha inkommit till Region Norrbotten senast den 18 augusti 2017.

Vid frågor gällande kulturplanen, vänligen kontakta enheten för Kultur och utbildning genom kultur@norrbotten.se eller via växeltelefon: 0920-28 40 00

Kulturplan för Norrbotten samt dess kompletteringar:

Komplettering för 2017
Komplettering för 2016
Komplettering för 2015
Kulturplan för Norrbotten 2014-2016
Komplettering för 2013
Komplettering för 2012
Kulturplan för Norrbotten 2011 - 2013

Läs mer om arbetet med Kultursamverkan och beredning 

29 maj 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Hitta hälsocentral

Hitta sjukhus

Hitta folktandvård

Hitta klinik