Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Is på glas

Region Norrbottens konstinköp

Kontaktperson

Henrik Ygge, Antikvarie, Landstingets konst
Telefon: 0920-24 35 44, 070-265 07 78
E-post: henrik.ygge@norrbotten.se

Här kan du läsa mer om hur inköpen av offentlig konst går till.

Inköp av konst

Inköpen görs med anslag från Region Norrbottens Kulturenhet och är närvarande 500 000 kronor årligen. Konsten köps företrädesvis på utställningar och konsthandläggaren beslutar om de löpande konstinköpen. För större enskilda inköp samlar konsthandläggaren Konstgruppen.

För konstinköp av ett enskilt konstverk som överstiger tröskelvärdet för direktupphandling tillämpas upphandling.

Verken som köps skall endast vara originalverk. Med det menas att det antingen är ett unikt verk eller verk i numrerad upplaga. 

 • För enskilda konstinköp över 50 000 kronor beslutar konsthandläggare tillsammans med Region Norrbottens Kulturchef.
 • Konstinköpen ska vara öppen för olika tekniker och konstformer.
 • Konsthandläggare får inte köpa konst av sig själv, släkt eller anhöriga.
 • Försäljning eller gåvor av Region Norrbottens konst får inte ske.
 • Donationer tas emot om de anses fungera i verksamheterna. Om det görs upprättas en donationshandling.
 • All konst som lRegion Norrbotten äger har ett registernummer.
 • Konst ur samlingen kan lånas ut till utställning av annan arrangör.
 • Vid publicering av verk i olika media följs lagen om upphovsrätt, BUS.
 • Region Norrbottens konst skall vara tillgänglig för brukarna.
 • Konsten skall hanteras varsamt vid hantering och placering.
 • Konsten skall skyddas genom tillsyn och skötsel.
 • Löpande inventering och översyn av register skall göras.
 • Konsthandläggare sammankallar och leder en referensgrupp som representerar olika parter involverade i Region Norrbottens konstverksamhet. Gruppen träffas minst en gång per år.

Konstgruppen

Konstgruppen är en sammansättning av tre till fyra medarbetare vid Region Norrbotten. Gruppens uppgift är att diskutera enskilda konstinköp och/eller konstnärliga gestaltningar i de olika verksamheterna.

Gruppen sammankallas av konsthandläggaren och består av konstkonsulenten plus en till två tjänstepersoner. Vägledande beslut tas i Konstgruppen som konsthandläggaren har i beaktande för kommande inköp.

Gallring av konst

Konst som är skadad och inte går att reparera kan behövas kasseras. Rutiner för detta skall ske enligt följande:

 • Konsthandläggare tillsammans med minst en tjänsteperson från Norrbottens museum gör en skriftlig bedömning av verket. I svårbedömda fall rådfrågas extern konservator eller liknande.
 • Vid kassation av reproduktioner tas beslutet av konsthandläggare tillsammans med tjänsteperson. När det gäller originalverk förankras frågan hosRegion Norrbottens Kulturchef och beslut tas gemensamt.
 • Verket destrueras till oigenkännlighet.
 • Dokumentation av kasserad konst diarieförs.
 • I registret finns konstnär och verk kvar med anteckningar om att verket kasserats.

1 december 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Kontakt         Henrik Ygge

Henrik Ygge
Antikvarie
Telefon: 0920-24 35 44
Mobil: 070-265 07 78
E-post: henrik.ygge@norrbotten.se