Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Samverkan

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionbibliotek Norrbotten samverkar med andra på regional och nationell nivå.

Regional samverkan

Biblioteken i Norrbotten

Tillsammans med länets folkbibliotek ingår vi i Biblioteken i Norrbotten där vi delar biblioteksdatasystem och katalog för att erbjuda ett gemensamt utbud av böcker och ljudböcker och med möjligheten att låna och återlämna på valfritt bibliotek. Två digitala bibliotek ingår också i samarbetet, Bibblo.se och Polarbibblo.se. Biblioteken i Norrbotten har i sin organisation en styrgrupp som är länk mellan chefsgrupp och arbetsgrupperna.
I styrgruppen sitter nu: Carina Bergsten, ordförande, Anne-Maaria Saransalmi,  Kristina Holmgren och Birgitta Markusson som också är sekreterare.

De åtta länsövergripande arbetsgrupperna är Bibliografisk service/Katalog, Kommunikation, Läslust, Medier/Transporter, Systemförvaltning/Mikromarc, Bibblo.se, e-boksgruppen och Polarbibblo.se. Dessa arbetsgrupper har sina uppdrag via direktiv framtagna av chefsgruppen.  
Kontakt: Birgitta Markusson, e-post: birgitta.markusson@norrbotten.se.

Regional samverkan för små barns språkutveckling

Folkbiblioteken och Barnhälsovården i Norrbotten samverkar kring små barns språkutveckling. Regionbiblioteket, samordnaren för Barnhälsovården i Norrbotten och strategen för nationella minoriteter och urfolketsspråk stödjer arbetet med bokgåva, språkpaket och andra insatser.

Bokgåva till nyfödda

Med Barnens första språk vill vi stödja och inspirera till läsning tidigt i livet. I Norrbotten får alla nyfödda barn en bokgåva och förälder eller annan vuxen kan välja böcker på många olika språk.

Språkpaket på samiska, meänkieli och finska

Språkpaketen är ett viktigt verktyg för föräldrar och andra intresserade att föra språken vidare till nästa generation och stimulera till det egna modersmålet. Språkpaketen delas ut på folkbiblioteken eller på alla barnvårdscentraler(BVC) i Norrbotten.

Regionbiblioteket beställer och distribuerar språkpaketen till Biblioteken i Norrbotten.

Vid behov av fler språkpaket, kontakta anna.k.stalnacke@norrbotten.se

Vid frågor om Barnhälsovårdens roll i samverkan kring språkpaketen, kontakta eva.berg@norrbotten.se

  

Läsluststrategi

Målet med läslustarbetet är att öka läslusten hos norrbottningarna, framför allt hos pojkar och män. Biblioteken ska vara naturliga lässtimulerande mötesplatser.
Syftet med läslustarbetet är att Biblioteken i Norrbotten ska stimulera till läsning och läslust och därmed bidra till ökad läsförståelse.
2014: Barnpoesiåret
2015: Pappor, morfäder, farfäder
2016: Unga, främst pojkar

I allt läslustarbete ska personer med annat modersmål än svenska samt personer med funktionsnedsättning inkluderas.
Kontakt: Christina Stålnacke, e-post: anna.k.stalnacke@norrbotten.se.

Polarbibblo.se

Polarbibblo startade 1997, hette då Barnens Polarbibliotek och drivs av Regionbibliotek Norrbotten. Det är en webbplats där barnen får göra sin röst hörd. Här kan barn bland annat rita, skriva noveller, ge och få boktips.
Titta in på Polarbibblo 

Barnpoesiåret 2014 i Norrbotten - i Britt G. Hallqvists anda

Ur Projektplanen:
"Barnpoesiåret 2014 är en del av samarbetet Biblioteken i Norrbotten där folkbiblioteken och Regionbiblioteket i samverkan arbetar med läs- och skrivstimulerande arbete. Under 2014 ska Biblioteken i Norrbotten arbeta efter en Läsluststrategi med fokus på barn och ungdomar. Barnpoesiåret ingår som en aktivitet för att nå de förväntade resultaten av den strategin".
Läs mer om Barnpoesiåret 2014

Bibblo.se

Den gemensamma portalen för Biblioteken i Norrbotten heter Bibblo.se och där förenas nyfikenhet, nytta och nöje på nätet!
Till Bibblo.se 

Nationell samverkan 


Kungliga Biblioteket 

I den nya bibliotekslagen - 2013:801 - står följande: Kungliga biblioteket ska... "Tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner  som  antagits  har utformats och hur de används". 
Ny bibliotekslag 2013:801

 FRB logga 

Föreningen för regional biblioteksverksamhet (FRB) kommunicerar bibliotekens funktion i samhället genom att agera gemensamt och påverka nationellt.
FRB:s sida

  

 

3 januari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering