Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ansökan om verksamhetsbidrag

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal organisationer. Syftet med bidraget är att ge länsövergripande organisationer med kontinuerlig verksamhet i Norrbotten ett bidrag som del av ordinarie verksamhet.

Översyn av verksamhetsbidragsprocess

Region Norrbotten ser kontinuerligt över sina processer kring stöd, bidrag och stipendier. För närvarande har vi en fördjupad översyn av verksamhetsbidragsprocessen med fokus på framtida anpassningar. Som konsekvens av detta upphävs samtliga fleråriga beslut om verksamhetsbidrag från och med år 2020 och ansökningsperioden för verksamhetsbidrag senareläggs till 15 aug-15 sept.

Information om verksamhetsbidragsansökan 2020

Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2019-05-28 i §72 om "Upphävande av fleråriga beslut om verksamhetsbidrag". Se sidorna 14-17 i protokollet.
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-05-28

Beslutet innebär en återgång till ettåriga beslut och ettårigt ansökningsförfarande, vilket förutom åren 2018 och 2019 varit grundprincip för Region Norrbotten samt är det vanligaste sättet att hantera verksamhetsbidrag i landet i övrigt.  

Då inga tidigare beviljanden kommer att utgöra grund för verksamhetsbidrag från och med år 2020 uppmanas samtliga organisationer att ansöka om verksamhetsbidrag för 2020.

Ansökningsperiod för verksamhetsbidrag 2020 är:
15 augusti-15 september 2019.

Ansökningsomgången stänger 15 september kl. 23:59.

Samtliga ansökningar görs via Kulturdatabasen. Besvara alla frågor tydligt och bifoga efterfrågade bilagor i pdf-format (ogiltiga filformat handläggs ej).

Kom ihåg att ansöka i tid!
Ansökningar som kommer in för sent behandlas ej.

Nedan hittar du en mall för ansökningsformuläret som används i Kulturdatabasen (med reservation för eventuella förändringar):

Mall för ansökningsformulär - Verksamhetsbidrag 2020 (ej giltig för ansökan)

Handläggning och beredning

Efter sista ansökningsdag registreras och handläggs ansökan. Samtliga sökande tilldelas en ansvarig kontaktperson på kulturenheten som bereder ärendet inför beslut och som under hösten kontaktar de organisationer som sökt verksamhetsbidrag.

Information om beslut

Kulturplan för Norrbotten 2018–2021 samt de nationella kulturpolitiska målen är styrande för de regionala verksamhetsbidragen inom kulturområdet.

Beslut om verksamhetsbidrag fattas av regionala utvecklingsnämnden i november. Meddelande om beslut publiceras på Region Norrbottens webbplats och skickas till den e-post som angivits i ansökan under senare delen av december.

Vilka organisationer kan söka verksamhetsbidrag?

 • Länsövergripande organisationer inom kultur och fritid
 • Pensionärsorganisationer
 • Kompletterande verksamhet till hälso- och sjukvård
 • Folkhögskolor och studieförbund (söks hos och fördelas av Norrbottens bildningsförbund)
 • Organisationen som söker bidrag ska ha kontinuerlig verksamhet i flera kommuner i Norrbotten.
 • Föreningen eller organisationen ska vara registrerad och inneha organisationsnummer, vara organiserad med fungerande styrelse och ha eget plus- eller bankgiro.
 • Föreningen eller organisationen ska ha stadgar med inriktning på någon form av kultur- och/eller fritidsverksamhet eller komplettera Region Norrbottens hälso- och sjukvårdsverksamhet.
 • Politiska, fackliga organisationer eller skolors elevorganisationer har inte rätt till bidrag.
 • Stöd kan endast fördelas till religiöst och politiskt obundna organisationer/verksamheter.
 • Stöd kan endast fördelas till verksamheter som bedrivs utifrån demokratisk värdegrund*.

*En organisation vars verksamhet motverkar eller strider mot samhällets grundläggande värderingar om alla människors lika värde, den enskilda människans frihet och värdighet, jämställdhet mellan könen eller principerna om det demokratiska styrelseskicket, ska inte finansieras med offentliga medel.

12 augusti 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Kontakt

E-post: kultur@norrbotten.se

Jennie Ingberg Eriksson
Handläggare, kultur
Telefon: 0920-28 40 21
E-post: jennie.ignberg-eriksson@norrbotten.se 

Maud Ån
vik. Handläggare, kultur
Telefon: 0920-28 42 40
E-post: maud.an@norrbotten.se

Annika Hansson
Handläggare, kultur
Föräldraledig t.o.m. 30 september 2019