Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Verksamhetsbidrag

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här hittar du information om Region Norrbottens verksamhetsbidrag; vilka det vänder sig till och hur du gör för att ansöka, se beslut, erhålla eventuellt bidrag och genomföra återrapportering.

Allmän information om samtliga verksamhetsbidrag 2018

 • Samtliga ansökningar görs via Region Norrbottens webbdatabas
 • Senaste ansökningsdatum är den 15 juni 2017 (kl. 23.59).
 • Ansökningar som kommer in för sent behandlas ej.

Verksamhetsbidragsansökan finns i tre olika versioner i Kulturdatabasen beroende på vem som ansöker, välj den version som passar er organisation:

 1. Verksamhetsbidrag för folkhögskolor 2018*
 2. Verksamhetsbidrag för studieförbund 2018*
 3. Verksamhetsbidrag 2018 (alla övriga verksamhetsbidrag) .

*Då folkbildningens fördelningsmodell för närvarande ses över, kommer sista datum för ansökan senareläggas.

Inför handläggning av verksamhetsbidrag kommer ansvariga kontaktpersoner på enheten för Kultur- och utbildning att kontakta och träffa alla organisationer som sökt verksamhetsbidrag för 2018 (oavsett storlek på verksamhetsbidraget). 

Förändringar av verksamhetsbidrag

Inför 2018 och framåt införs förändringar gällande verksamhetsbidrag som hanteras av enheten för Kultur och utbildning, Region Norrbotten.

NYHET! Inför verksamhetsbidrag 2018 och framåt kommer verksamhetsbesök och villkor/uppdrag kopplas till storlek på beviljat verksamhetsbidrag.

Organisationer med verksamhetsbidrag som beviljas:

 • 0-100 tkr: beviljas bidrag för 3 år med åtföljande villkor. Organisationsbesök genomförs endast om särskild anledning finns.
 • 101-300 tkr: beviljas bidrag för 2 år med åtföljande specifika uppdrag. Organisationsbesök genomförs vartannat år (inför ny ansökan).
 • 301 tkr - uppåt: beviljas bidrag för 1 år, med åtföljande uppdrag/avtal. Organisationsbesök/ägarsamråd genomförs årligen.

NYHET! Beslut om beviljade verksamhetsbidrag meddelas endast på Region Norrbottens webbplats 10 januari 2018: www.norrbotten.se/verksamhetsbidrag 

Beslut om verksamhetsbidrag för 2018 fattas som tidigare av Regionstyrelsen under december 2017. Beviljade verksamhetsbidrag faktureras även fortsättningsvis Region Norrbotten.

Mer information om verksamhetsbidrag


Verksamhetsbidrag 2017 - Beslut

Regionstyrelsen beslutade 2016-12-13 om fördelning av medel till externa verksambidrag 2017.

Beslutet från Regionstyrelsen

Nytt från och med 2017 är att verksamheterna fakturerar Region Norrbotten för sitt stöd enligt beslut. Verksamheter som erhållit stöd under 100 000 kr fakturerar hela beloppet vid ett tillfälle. Verksamheter som erhållit stöd mellan 100 001 – 300 000 kr fakturerar halva beloppet vid två tillfällen per år, tidigast den;

 • 28 februari och 30 augusti. Fakturorna betalas inom 30 dagar.

Till de verksamheter som erhållit stöd över 300 001 kr fakturerar en fjärdedel av beloppet fyra tillfällen per år, tidigast den;

 • 15 januari, 15 april, 15 juli och 15 september. Fakturorna betalas inom 30 dagar.

Faktureringsadress

Fakturan skickas till Region Norrbottens postadress (vi tar ej emot fakturor via mail):

Region Norrbotten
Administrativ service
Box 511
961 28 BODEN

Vänligen ange "Verksamhetsbidrag 2017" som text på fakturan samt markera fakturan med ert referensnummer. Referensnumret finns i förteckningen ”Beslutad fördelningsbudget 2017 - underlag för fakturering”. 
Beslutad fördelningsbudget 2017 – underlag för fakturering 

Vid frågor kontaktar du Region Norrbottens växel, tel: 0920-28 40 00, och frågar efter kontaktpersonen som finns angiven för din verksamhet eller e-post kultur@norrbotten.se.

21 april 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Kontakt

E-post: kultur@norrbotten.se

Annika Hansson
Telefon: 0920-28 42 40
E-post: annika.hansson@norrbotten.se

Marita Henningsdotter Lovnér
Telefon: 0920-28 40 21
E-post: marita.henningsdotter-lovner@norrbotten.se