Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Projektstöd

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Projektstödet ska bidra till ett rikt kulturliv i hela Norrbotten med Norrbottens professionella kulturskapare som centrala aktörer.

Kulturplan för Norrbotten 2018-2021, Riktlinje gällande kulturstöd och generella samt specifika villkor för de olika stödformerna utgör grund för prioritering.

Kulturplan för Norrbotten 2018-2021
Riktlinje gällande kulturstöd
Generella villkor för kulturstöd (omfattar samtliga kulturstöd)

Specifika villkor för Projektstöd

 • Projektet ska vara externt medfinansierat om 50 procent av budget utöver eventuell egen medfinansiering. Med andra ord ska halva projektbudgeten finansieras av någon/några andra stödgivare utanför projektorganisationen, förutom Region Norrbottens kulturstöd.
 • Projektet ska ha kulturverksamhet i flera norrbottniska kommuner, attrahera länet i stort eller skapa nationell och/eller internationell attraktionskraft.
 • Projektet bör engagera Norrbottens professionella kulturskapare.
 • Projektet ska vara tidsbegränsat.
 • Projekt kopplade till särskilda områden och temaår prioriteras särskilt.

Projektstödet kan sökas av:

 • Professionella kulturutövare (F- eller FA-skattsedel krävs)
 • Företag verksamma inom kulturområdet (organisationsnummer krävs)
 • Kulturfrämjande föreningar (endast registrerade föreningar)
 • Kulturfrämjande organisationer (organisationsnummer krävs)
 • Kommuner
 • Myndigheter
 • Universitet

Med priotering på norrbottniska projektägare/sökande.

Prioriterade områden 2020

Under 2020 kommer tre områden att vara särskilt prioriterade vid utlysningsomgångarna 15 februari -15 mars och 15 september -15 oktober 2020.

1. Barn och unga

Från januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Lagen innebär att barn och unga ska ges mer inflytande och delaktighet i sammanhang som berör dem.

Region Norrbotten prioriterar därför projekt som möjliggör för barn och unga att vara delaktiga i, skapa eller nås av kultur. Det kan gälla projekt som medverkar till kunskapshöjning av barn och ungas kultur och uttryckssätt eller projekt som på lång sikt arbetar för att utveckla metoder eller strukturer som involverar och stärker barn och unga i Norrbotten.

2. Arkiv

Arkiven i Norrbotten utgör en viktig del i länets långtidsminne. Region Norrbotten prioriterar därför projekt inom arkivområdet som vill lyfta och synliggöra befintliga arkivs innehåll. Projekten ska stärka arkivens roll som kunskapskälla och öka samverkan mellan arkiven Norrbotten.

3. Nationella minoriteter och urfolket samer

Nationella minoriteter och urfolk är en unik del av Norrbottens kulturliv. Region Norrbotten prioriterar därför projekt som stärker nationella minoriteter och urfolks kultur, språk och konstnärliga utveckling.

Ansökan och beslut

Projektstöd söks i ordinarie ansökningsomgångar 2020 (15/2-15/3 samt 15/9-15/10 2020). Beslut lämnas ca.2 månader efter inlämnad ansökan. Retroaktiva beslut fattas ej.

Kulturdatabasen 2020-2021

Kulturdatabasen (http://pb.kulturdatabasen.se) kommer gradvis att avvecklas som webbverktyg för regionala kulturstödsansökningar och redovisningar.

Under 2020 används Kulturdatabasen endast av dig som ska redovisa redan beviljat kulturstöd eller av dig som ska ansöka om kulturstipendier 2020 eller verksamhetsbidrag 2021.

Från och med 1 januari 2021 kommer Kulturdatabasens webbadress http://pb.kulturdatabasen.se att upphöra och all data från dess server att raderas.

Mer information hittar du här: Kulturdatabasen

Nytt webbverktyg och nya ansökningsperioder för regionala kulturstödsansökningar

Ett nytt webbverktyg för regionala kulturstödsansökningar och redovisningar kommer att introduceras februari 2020. Övergången till nytt system skapar ökad digital trygghet och säkerhet för dig som söker stöd, ökad transparens, säkrare och smidigare handläggningsflöde och möjligheter till kravfångst av kvalitativ data som underlag för analyser och rapporter.

Två ansökningsperioder kommer att genomföras under 2020:

 1. 15 februari-15mars 2020
 2. 15 september-15 oktober 2020

Mer information kommer inom kort!

10 januari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Kontakt

E-post: kultur@norrbotten.se

Annika Hansson
Handläggare, kultur
Telefon: 0920-28 42 40
E-post: annika.hansson@norrbotten.se 

Jennie Ingberg Eriksson
Handläggare, kultur
Telefon: 0920-28 40 21
E-post: jennie.ignberg-eriksson@norrbotten.se