Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kultur för barn och ungas hälsa

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Projekt för kulturinsatser för barn och ungas hälsa. Stödet riktar sig särskilt till det fria kulturlivets professionella utövare.

Kultur och hälsa hör ihop

Området kultur och hälsa är tvärsektoriellt, det innebär att flera områden och kompetenser inom hälsa och kultur tillsammans bidrar till förbättra hälsa.  Forskning har påvisat att kultur har en positiv inverkan på människors fysiska och psykiska hälsa. Kultur har visat sig positivt kunna påverka den egna eller en anhörigs förmåga att hantera sjukdom samt bidra till ett snabbare tillfrisknande. Kultur kan vara ett komplement till traditionell vård.

Villkor för medel

  • Projektet ska ha ett länsperspektiv, det vill säga bedrivas i en regional verksamhet eller i mer än en kommun i Norrbotten.
  • Projektet ska genomföras i nära samarbete med hälso- och sjukvården eller annan relevant organisation som arbetar med barn och ungas hälsa.
  • Projektet får inte gå med vinst.
  • Extern medfinansiering stärker ansökan.
  • Projekt som arbetar för långsiktiga lösningar och samarbeten prioriteras.
  • Sökande ansvarar för att personal avsätter tid och engagemang i projektets aktiviteter.

Ansökan och beslut

Ansökningsperioden för hösten 2020 är stängd.

Ny ansökningsperiod våren 2021.

Beslut lämnas cirka två månader efter inlämnad ansökan. Retroaktiva beslut fattas aldrig.

Grunder för prioritering vid handläggning

Följande dokument utgör grunden för prioriteringar vid handläggning.

Kulturplan för Norrbotten 2018-2021
Riktlinje gällande kulturstöd
Generella villkor för kulturstöd (omfattar samtliga kulturinsatser)

7 december 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt:

Christine Hemdal Sandling
Strateg
Telefon: 073-072 94 07
E-post: christine.hemdal-sandling@norrbotten.se