Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Detta erbjuder vi dig som sjuksköterska i Region Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hos oss får du möjligheten att arbeta med hela din kompetens, med stort fokus på god vård och patientsäkerhet. Du arbetar patientnära och är med att utveckla vården såväl som verksamheten.

En hälsofrämjande arbetsmiljö där du får vara med och påverka

Du har stora möjligheter att påverka din arbetsmiljö genom flera dialogforum, bland annat:

 • Arbetsplatsträffar.
 • Pulsmöten.
 • Medarbetarundersökningar. 
 • Daglig styrning.

Du är delaktig i ett ständigt pågående förbättringsarbete med visionen - Bästa livet, bästa hälsan i Norrbotten.

Utvecklingsmöjligheter

Som nyutbildad kan du få vägledning från en mentor under det första året. Du ska så småningom kunna arbeta självständigt och leda omvårdnadsarbetet. 

Som sjuksköterska är det viktigt att du kan ta egna initiativ, kan bedöma och sätta in lämpliga åtgärder. Här finns utrymme att diskutera och reflektera över vårdsituationer så att du både får bekräftelse på, och möjlighet att utveckla, din kunskap.

Som erfaren sjuksköterska arbetar du självständigt. Du kan ha ett eller flera ansvarsområde där du ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet samt vårdplanering. På denna nivå förväntas du aktivt medverka i verk­samhetens förbättrings- och utvecklingsarbete. Du handleder studenter på grundnivå och introducerar nya kollegor i nära samverkan med universitetet. 

Du erbjuds:

 • Kliniskt basår med tillgång till mentor (Individuellt introduktionsår).
 • Individuell kompetensutvecklingsplan.
 • Regelbunden uppföljning och avstämning.
 • Karriärutveckling för sjuksköterskor /Patientnära karriärväg. 

Möjligheten till vidareutbildning med studieförmån

Om du är intresserad av att specialisera dig som sjuksköterska finns möjlighet att söka studieförmåner:

 • Du kan ansöka om studielön vid heltidsstudier. 
 • Om du är intresserad av att studera kurser på universitetet finns möjlighet att söka studieledighet med lön.
 • Vi har även utbildningstjänster inom vissa specialistområden, vilket innebär att du med 100 procent lön arbetar halvtid och utbildar dig halvtid.

Ett effektivt flödesarbete för en bra vård

I Region Norrbotten arbetar vi på ett patient- och flödesorienterat arbetssätt, vilket innebär att du som sjuksköterska tillsammans med dina kollegor får vara med och påverka att patientens väg genom vården blir så bra som möjligt. Vi ger dig verktygen och möjligheterna. 

Teamarbete där vi tar vara på varandras kompetenser

Att arbeta i team ger dig en tryggare arbetsmiljö, där du kan påverka för en förbättrad kvalité för patienterna och en kortare vårdtid. 

Som sjuksköterska i Region Norrbotten ingår du i ett multiprofessionellt team där alla kompetenser samverkar för patientens bästa. Här får du möjlighet till kompetens- och uppgiftsväxling med utökat ansvar i din yrkesroll.

Förmånliga arbetstidsmodeller

Vi har förmånliga arbetstidsmodeller för flera av våra specialistsjuksköterskor.

Lokalt kollektivavtal för nattpersonal 
Som sjuksköterska i Region Norrbotten får du som jobbar heltid på natten en arbetsvecka på 32 timmar, jämfört med 34 timmar och 20 minuter med det nationella avtalet.  Även du som vill arbeta enstaka nätter erbjuds en arbetstidsförkortning.

Lönetillägg för sjuksköterskor

Region Norrbotten har infört ett lönetillägg för sjuksköterskor som arbetar på sjukhusens respektive rättspsykiatrins vårdavdelningar i dygnet runt verksamhet och på akutmottagningar. Lönetillägget är på 30 000 kronor per år vilket blir 2500 kr per månad vid heltidsarbete.

Funktionstillägg för specialistutbildade sjuksköterskor

Region Norrbotten har infört ett funktionstillägg för specialistsjuksköterskor som arbetar inom verksamheterna Anestesi, Operation och Intensivvård. Funktionstillägget är 30 000 kronor per år vilket blir 2500 kr per månad vid heltidsarbete.

Höjd lön för den som utbildar sig till specialistsjuksköterska

Region Norrbotten höjer lönen upp till 3000 kronor per månad för de sjuksköterskor som blir färdiga specialistsjuksköterskor. Det innebär att en legitimerad sjuksköterska som utbildar sig till specialistsjuksköterska inom specialiteterna anestesi, operation och intensivvård och sedan arbetar i dessa verksamheter kommer att få både löneförhöjning och funktionstillägg.

Lediga jobb

Är du intresserad att arbeta med oss? Sök någon av våra tjänster. 

Lediga jobb. 

20 april 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering