Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Provsvar, personuppgifter och immunitet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Smittspårning och förhållningsregler

Den som har bekräftad smitta med covid-19 blir kontaktad av vårdpersonal som ska försöka ta reda på hur man har fått smittan och om den kan ha överförts till andra. Det kallas smittspårning eller kontaktspårning.

Smittspårningen görs för att minska spridningen av sjukdomen och för att de som kanske har blivit smittade ska kunna testa sig och få behandling om de behöver. Det är mycket viktigt att stanna hemma och följa gällande rekommendationer i väntan på provsvar.

När ska jag stanna hemma? - 1177.se

Den som är smittad får särskild patientinformation och förhållningsregler för att inte smitta andra. Denna patientinformation går att ladda ned som pdf:

Patientinformation och förhållningsregler för patient som är smittad med covid-19

Även de som delar hushåll med den smittade får patientinformation och förhållningsregler. Denna patientinformation går att ladda ned som pdf:

Patientinformation och förhållningsregler för hushållskontakter

Det är den behandlande läkaren som är ansvarig för att det görs en smittspårning. Men ofta är det en sjuksköterska eller någon annan vårdpersonal med särskild utbildning för det som gör smittspårningen.

Smittskyddslagen - 1177.se

Så här behandlar Region Norrbotten provsvar

De uppgifter och provsvar som du lämnar är skyddade av sekretess i enlighet med bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla som arbetar i hälso- och sjukvården liksom med undersökningen omfattas av tystnadsplikt.

Bearbetning av resultat kommer att ske i avidentifierad form och resultaten kommer endast att presenteras på gruppnivå. Detta medför att dina resultat inte kan urskiljas i den sammanställning som kommer att presenteras när undersökningarna är genomförda. Det personliga provresultatet skickas hem med brev.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Folkhälsomyndigheten - Påvisning av immunsvar mot covid-19 infektion 

Serologisk antikroppspåvisning (genom blodprov) används för att visa om en person har genomgått covid-19 infektion. När i infektionsförloppet antikroppar uppträder varierar från person till person.

Kunskapsläget är oklart kring hur länge antikroppar finns kvar hos individen och hur väl de skyddar mot återinfektion. Utifrån den kunskap som finns om antikroppar och immunitet efter att ha infekterats av andra coronavirus gör Folkhälsomyndigheten i likhet med andra organisationer bedömningen att genomgången covid-19 ger ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid.

29 januari 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering