Norrbottens läns landsting

Smittskydd i Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Smittskydd i Norrbotten är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.

Dela med på:

6 augusti 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering
  • 06
  • AUG
  • 2015
  • 12:37

Harpestutbrott vid kusten

Det verkar bli ett ordentligt harpestår i år. Väldigt många fall anmäls framförallt från kusttrakterna.

Harpestutbrott vid kusten

Se alla nyheter

Besöksadress / postadress:

Smittskydd
Sunderby sjukhus
971 80 LULEÅ
Telefon 0920-28 36 16
Fax: 0920-28 36 04
E-post: smittskydd@nll.se

Smittskyddsläkare
Anders Nystedt