Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Bra att veta om sjukresor

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Följeslagare till sjuk patient och anhörig med sjukt barn kan också få resebidrag.

Följeslagare

Om det är medicinskt motiverat kan du få bidrag när du är följeslagare till patient som besöker vården. Följeslagare till barn under 20 år ersätts alltid. Vid sjukresa med buss eller tåg kan personer med behov av hjälp få bidrag för följeslagare.

Du får ett resebidrag per vecka när du hälsar på ett barn under 20 år som är inskriven i sluten vård.

Flera i familjen

Om ni är flera i familjen som är sjuka och alla samtidigt åker till en vårdinrättning behöver bara en egenavgift erläggas. Det gäller oavsett vilket färdmedel som används, med undantag av buss eller tåg som är helt gratis.

Vård utanför länet

Om du själv väljer att få vård utanför Norrbotten, står du själv för alla rese- och övernattningskostnader. Blir du remitterad till specialistvård eller får en remiss enligt vårdgarantin till vårdinrättning utanför länet får du bidrag till hela resan med undantag av eventuell egenavgift.
Blir du sjuk utanför länet får du resebidrag till närmaste vårdinrättning inom det landsting/den region du befinner dig i. Bidrag till hemresan betalas ej.

Om du besökt en vårdinrättning utanför länet, begär då en sjukreseblankett från besökt landsting/region (avdelning/mottagning).

Utbetalning

Om du besökt en vårdinrättning utanför länet, begär då en sjukreseblankett från besökt landsting/region (avdelning/mottagning).

  • Resebidragsblanketterna skickas till Administrativ service.
  • Utbetalningen sker kring den 28:e varje månad.
  • Om du har konto i Swedbank går bidraget direkt in på konto.
  • Är du kund i annan bank och aldrig tidigare fått utbetalningar via Swedbank kommer resebidraget att ersättas via utbetalningscheck. Önskar du i stället få resebidraget direkt på ditt konto i fortsättningen kan du kontakta Swedbank och ange kontonumret till din bank.
  • Felaktigt utbetalt resebidrag skall återbetalas.

3 januari 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Boka sjukresa

Telefon

För att boka sjukresa med komfortbuss, tåg, taxi eller flyg, ring Beställningscentralen:
020-96 00 96

Kontakt vid frågor om sjukresebidrag

Telefon

Sjukresor: 0921-670 50

E-post

patientkontoret@norrbotten.se

Postadress

Region Norrbotten
Patientkontoret
Sjukresor
Box 506
961 28  Boden

Besöksadress

Hedenbrovägen 6
961 36  Boden

Faxnummer

0921-671 35

Tillgänglighet

Måndag-torsdag kl 08.00-16.00 och fredag kl 08.00-15.00.
Under juni-aug, måndag-fredag kl 08.00-15.00.