Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Patientjournal

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vad är en patientjournal?

Alla handlingar och anteckningar som har betydelse för din vård samlas i en patientjournal. Patientjournalen är i första hand ett stöd för oss som arbetar inom vården. Den ska helt enkelt säkerställa att du får bra vård. Patientdatalagen reglerar bland annat när patientjournal ska föras och vilka uppgifter den ska innehålla.

Patientjournalen är inte bara ett medicinskt informations- och beslutsunderlag. Den är också ett rättsligt underlag. Om någon misstänker att en patient fått fel vård, ska åtgärderna som nämns i patientjournalen kunna granskas.

Ta del av din egen journal

De flesta patientjournaler som upprättats under senare delen av 1900-talet samt 2000-talet är idag inskannade och bevaras i digital form på regionens hälsocentraler och sjukhuskliniker. Om du vill ta del av din egen patientjournal, ska du därför vända dig i första hand till den mottagning där du har fått vård.

Ett snabbt sätt att komma i kontakt med din vårdmottagning är att ringa till växeln på Sunderby sjukhus och be att få bli kopplad till en läkarsekreterare på hälsocentralen eller sjukhuset och kliniken i fråga. De kan då hjälpa dig direkt.

Växel Region Norrbotten tel 0920-28 20 00

Alternativt har många mottagningar även ett beställningsformulär för journalkopior som du kan fylla i när du är inloggad på 1177 Vårdguiden. På 1177 Vårdguiden går det också att direkt läsa sådant som skrivits in i din journal från år 2015 och framåt.

Till 1177 Vårdguiden

Regionarkivet kan vara till hjälp

Om din begäran avser journaler från flera olika kliniker eller hälsocentraler, är du välkommen att kontakta Regionarkivet och låta dem distribuera din beställning till de berörda vårdmottagningarna. Till Regionarkivet ska du också vända dig om det gäller en journal från en upphörd vårdgivarverksamhet, eller om du inte är säker på var någonstans du har fått vård.

En del patientjournaler finns fortfarande enbart bevarade i pappersform och förvaras på Regionarkivet. Det rör sig oftast om gamla journaler där patienten redan var avliden i början av 2000-talet, när regionen påbörjade sitt inskanningsarbete. På Regionarkivets webbplats finner du mer information, samt Regionarkivets eget formulär för begäran av patientjournal.

Till Regionarkivet

Ta del av anhörigs journal 

Om du vill begära ut en anhörigs journal, krävs en skriftlig fullmakt av den anhörige.

Barns journal lämnas ut till vårdnadshavare, men om barnet uppnått tillräcklig ålder och utveckling krävs samtycke. Om barnet, oavsett ålder eller utveckling, kan tänkas lida men lämnas inte uppgifterna ut.

För att begära ut en anhörigs journal går du tillväga på samma sätt som när du begär ut din egen: vänd dig i första hand till mottagningen där din anhörige har fått vård, alternativt kontakta Regionarkivet om du vill ha hjälp med att distribuera din begäran eller om du inte vet vilken mottagning som utfört vården.

Ta del av avliden anhörigs journal

Om du vill ta del av en avliden anhörigs journal, behövs ett intyg som påvisar släktskapet mellan dig och den avlidne. Du kan beställa denna typ av intyg, ett så kallat Dödsfallsintyg med släktutredning, hos Skatteverket.

Beställ Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket

Beställa logglista

Här finner du information om du önskar beställa en så kallad logglista, som visar vem som har tagit del av din patientjournal.

Avgifter

Vid begäran av patientjournal och andra allmänna handlingar tar Region Norrbotten ut en avgift för antal kopierade sidor. För gällande prislista, följ länken nedan.

Avgifter för kopierade handlingar

Ersättning för porto tillkommer när vi skickar en beställning hem till dig via post. Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter - vilket de flesta patientjournaler gör - skickas som rekommenderad post för att säkerställa att handlingen når rätt person. I dessa fall tillkommer även kostnaden för Rek.

29 juni 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering