Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Projekt - Minskad dödlighet i hjärtstopp utanför sjukhus

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

30 SEPTEMBER 2013

 

Projektägare: Mats Brännström, landstingsdirektör.
Ansvarig för projektorganisation: Ulf Bergman, närsjukvårdschef Luleå/Boden
Projektledare: Ann-Sofie Forslund
Projektmedlemmar: Anna Alm Andersson, Anna Åström
Medicinskt ansvarig läkare: Lena Juntti-Larsson

Bakgrund

I Sverige drabbas årligen 10 000 personer av hjärtstopp utanför hälso- och sjukvård. I hälften av fallen påbörjas hjärt- och lungräddning av ambulanspersonal och av dem överlever 500 personer (Hjärtrapporten 2012, Hjärt- och lungfonden).

Projektfakta

Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att fördela medel för pilotprojekt angående direkta metoder och arbetssätt för att minska antalet döda efter hjärtstopp utanför hälso- och sjukvården.

Tre landsting beviljades medel varav Norrbotten var ett av dem. De två övriga är Stockholm och Västerbotten.

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsunderlag där följande metoder och arbetssätt har visat sig mest lämpliga för att minska antalet personer som dör i hjärtstopp utanför hälso- och sjukvården:

  • Fler resurser än ambulans utrustas med hjärtstartare och larmas ut samtidigt vid hjärtstoppslarm.
  • Allmänheten utbildas i basal HLR med AED.
  • Ökad tillgång till hjärtstartare för allmänheten på centrala platser.

Projektets målsättning i Norrbotten

Utbilda fler Norrbottningar i basal HLR med AED för att därmed kunna rädda fler personer som drabbas av hjärtstopp utanför hälso- och sjukvården.

Projektstrategi

Det är landstingets uppgift att i samverkan med kommuner, myndigheter och andra aktörer säkerställa en god hälso- och sjukvård på lika villkor. För att förbättra överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhuset är målet att testa och införa nya räddningsmodeller. För att minimera tiden mellan hjärtstopp, påbörjad HLR och användandet av hjärtstartare (kedjan som räddar liv) kommer vi att erbjuda basal HLR med AED till en bred allmänhet i Norrbottens län. Vikten av återkommande HLR utbildning i länets organisationer betonas för att projektet ska leva vidare efter projektets avslut.

För att sprida information om projektet och dess utbildningsinsatser i basal HLR med AED kommer landstingets och kommunens informatörer, dagspress och andra media att nyttjas.

Planerade insatser

  1. Information och presentation av projektet inom landsting och kommun, intresseföreningar. Inventering av var hjärtstartare finns utplacerade och om allmänheten har tillgång till dessa.
  2. Start hösten 2013. Utbilda/uppdatera HLR instruktörer på gymnasieskolorna i länet. Instruktörerna utbildar därefter elever och personal. HLR kunskap sprids hos en grupp människor som rör sig mycket ute i samhället och bor utspritt över länet. Projektet permanentas efter projekttidens slut genom att instruktörerna kontinuerligt fortsätter utbilda på sina skolor.
  3. Våren 2014. Icke sjukvårdsutbildade yrkesverksamma grupper (ex. taxi, polis, lokal trafik, väktare) som rör sig mycket ute i samhället bjuds in till utbildning i HLR med AED. På mindre orter identifieras den naturliga mötesplatsen och nyckelpersoner knutna dit för att erbjuda dem utbildning i HLR med AED. Repetitionsutbildning vartannat år.
  4. Våren 2014. Utbildning av allmänhet i varje kommun. Inbjudan sker i dagspress och via sociala medier. Antal platser beror på kommunens storlek samt intresse. Genom att bjuda in allmänheten hoppas vi få en bra spridning på utbildade personer vad gäller bostadsort, ålder, kön.

17 september 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering