Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Barn- och ungdomshabiliteringen Sunderby sjukhus

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På barn- och ungdomshabiliteringen får barn upp till 18 års ålder med funktionsnedsättning och deras familjer råd, stöd och behandling för att barnen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Här kan du läsa mer om Barn- och ungdomshabiliteringen i Norrbotten och vårt uppdrag

Till habiliteringen kommer man via remiss från till exempel barnavårdscentralen, barnmedicin, skolhälsovården, hälsocentralen eller den barnpsykiatriska verksamheten.

Några exempel på insatser som vi kan erbjuda:

 • Råd och stöd för att stimulera barnets/ungdomens utveckling
 • Handledning till föräldrar och andra i barnets/ungdomens nätverk
 • Utprovning, anpassning och utvärdering av hjälpmedel
 • Utredning och kartläggning av barnets/ungdomens funktioner
 • Behandling/träning enskilt eller i grupp

Grupper och utbildningar för patienter och anhörigaTips på länkar till intresseorganisationer, samhällsstöd och information om olika diagnoser m.m.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom 1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster, inloggning   

 • Första gången väljer du ”Skapa konto”.
 • Välj ”engångskod” för att skapa ett konto åt ditt barn.
 • När du fått papper med inloggning väljer du ”Logga in”.
 • Gå till ”Hitta och lägg till mottagning”. I rutan sök mottagning skriver du habilitering. När du hittat barn- och ungdomshabilitering tryck på ”Lägg till”.

Om du har problem med 1177 Vårdguidens e-tjänster, kontakta telefonsupporten, telefonnummer finns längst ner på inloggningssidan. 

Barn- och ungdomshabiliteringen har följande tjänster via 1177 Vårdguidens e-tjänster:

 • Av/omboka tid
 • Begär intyg
 • Beställ journalkopia
 • Beställ svar på provtagning
 • Beställ svar på röntgen
 • Förnya recept
 • Kontakta mig 

Kontakta oss via telefon

Telefontid: måndag-fredag, kl. 7.30–14.00
Telefon: 0920-28 30 50
Välj "habiliteringen" så får du en tid när du blir uppringd av sjuksköterska. 

Vi som arbetar här

Teamen består av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, specialpedagog och psykolog. Vi har även möjlighet att konsultera barnsjuksköterska, dietist, logoped, läkare och uroterapeut. All personal har tystnadsplikt när det gäller patienters hälsotillstånd och personliga förhållanden. Alla kontakter journalförs i barnets/ungdomens journal.

Ungdomsteamet (13-17 år)

Arbetsterapeut: Sara Heikki

Arbetsterapeut: Veronica Lidström

Fysioterapeut/sjukgymnast: Katarina Rombe

Kurator: Ying Johansson

Psykolog: Vakant

Team Väst (0-12 år)

Arbetsterapeut: Annica Östlin

Fysioterapeut/sjukgymnast: Ann Kristin Ericsson

Fysioterapeut/sjukgymnast: Elisabet Vallgren

Fysioterapeut/sjukgymnast: Kristin Liljegren

Fysioterapeut/sjukgymnast: Helena Forsén

Kurator: Maria Wallin

Psykolog: Per Hagström

Specialpedagog: Kristina Hempele 

Team Öst (0-12 år)

Arbetsterapeut: Anna-Karin Söderberg

Fysioterapeut/sjukgymnast: Barbro Nilsson Magnusson

Fysioterapeut/sjukgymnast: Camilla Flodström

Kurator: Marina Lindmark

Psykolog: Åse Rutström

Psykolog: Åsa Hansson 

Specialpedagog: Lilian Stenmark

Framför dina synpunkter

Det är viktigt att du framför dina synpunkter till oss, det hjälper oss att utveckla vår verksamhet.

På barn och ungdomshabiliteringen är vi angelägna om att du ska känna dig nöjd med bemötandet, behandlingen eller de insatser du får från oss. Du ska också känna att dina frågor blir besvarade. Det är därför viktigt att du framför dina synpunkter till oss, det hjälper oss att utveckla vår verksamhet.

Om du har synpunkter på bemötande, behandling eller de insatser du får, vill vi att du i första hand talar med den du har mött. Du kan också vända dig till enhetschefen eller verksamhetschefen för barn- och ungdomshabiliteringen:

Enhetschef Linus Sundström
Telefon: 0920-28 25 48
E-post: linus.sundstrom@norrbotten.se
Verksamhetschef Hilda Hassler
Telefon: 0920-28 25 03
E-post: hilda.hassler@norrbotten.se

Patientnämnden

Om du tycker det känns svårt eller obehagligt att prata direkt med personalen kan du alltid vända dig till Patientnämnden 

E-post: patientnamnden@norrbotten.se

29 juli 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering