Norrbottens läns landsting

Landstingsstyrelsen

Kontaktperson

Inga Gustafsson, landstingssekreterare
Telefon: 0920-28 41 52, 070-557 81 52
E-post: inga.gustafsson@nll.se

Landstingsstyrelsens sammanträde den 28 september 2016

Handlingar till sammanträdet


Styrelsens uppgifter

Landstingsstyrelsen är driftstyrelse för landstingets alla verksamheter. Det innebär att styrelsen ansvarar för att verksamheten arbetar efter de mål som fullmäktige fastställt. Landstingsstyrelsen bereder ärenden till landstingsfullmäktige och ser till att de beslut som tas verkligen genomförs. Landstingsstyrelsen ansvarar också  för pensions- och lönefrågor med mera.

Sammanträden

Landstingsstyrelsen sammanträder ungefär åtta gånger per år. Mötena äger rum i styrelserummet i Landstingshuset i Luleå. Vanligtvis är mötena öppna för allmänheten. Vissa ärenden behandlas dock bakom stängda dörrar på grund av sekretess till exempel. I länkmenyn till vänster finns datum för styrelsens sammanträden 2015.   

Ledamöter och ersättare

I landstingsstyrelsen sitter 15 förtroendevalda. Ledamöterna är utsedda av landstingsfullmäktige. Information om ledamöter och ersättare finns via länkmenyn till höger.

 

20 januari 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering