Landstingsstyrelsen

Kontaktperson

Inga Gustafsson, landstingssekreterare
Telefon: 0920-28 41 52, 070-557 81 52
E-post: inga.gustafsson@nll.se

Landstingsstyrelsen är driftstyrelse för landstingets alla verksamheter. Det innebär att styrelsen ansvarar för att verksamheten arbetar efter de mål som fullmäktige fastställt.

Landstingsstyrelsen bereder ärenden till landstingsfullmäktige. Dessutom ser landstingsstyrelsen till att de beslut som tas verkligen genomförs. Landstingsstyrelsen ansvarar också  för pensions- och lönefrågor med mera.

Landstingsstyrelsens sammanträden

Landstingsstyrelsen sammanträder ungefär åtta gånger per år. Mötena äger rum i styrelserummet i Landstingshuset i Luleå. Vanligtvis är mötena öppna för allmänheten. Vissa ärenden behandlas dock inom stängda dörrar på grund av sekretess till exempel. Vill du veta när och var landstingsstyrelsen sammanträder under 2014? Se länkmenyn till vänster på den här sidan.   

Styrelsens ledamöter

I landstingsstyrelsen sitter 15 förtroendevalda. Ledamöterna är utsedda av landstingsfullmäktige. Information om ledamöterna hittar du via länkmenyn till höger.

  

 

Dela med på:

20 januari 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering