Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

11 november

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Protokoll från sammanträdet

Protokoll

Handlingar till sammanträdet

Stragetisk plan 2021-2023 (återremitterat från regionfullmäktige 2020-10-28/29)
Bilaga - regionala utvecklingsnämndens yttrande
Bilaga - förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - regionfullmäktiges presidiums beredning av revisorernas budget 2021
Bilaga - socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023

Ny driftsorganisation i Region Norrbotten (återremitterat från regionfullmäktige 2020-10-28/29)
Bilaga - konsekvensbedömning

Beställning Allmän barn- och ungdomstandvård 2021
Bilaga - beställning

Beställning Vårdval primärvård 2021
Bilaga - beställning
Bilaga - ersättning

Avsättning av medel till kapitalförvaltning 2020

Ändring av finanspolicy

Regel för internkontroll
Bilaga - regel

Inriktningsbeslut om projektering av tillfälliga lokaler vid Sandens hälsocentral

Inriktningsbeslut om uppdukningsrum på operationsavdelning med Laminar Air Flow-tak vid Sunderby sjukhus

Avsiktsförklaring avseende gemensam upphandling av inhyrd personal
Bilaga - beslutsförslag
Bilaga - gemensamt ramavtal, frågor och svar
Bilaga - underlag för rekommendation

Återställningsplan för hälso- och sjukvården efter Covid-19
Bilaga - återställningsplan

Uppdrag till regionfullmäktiges beredingar 2021

Motion 29-2019 om begrepp
Bilaga - motion

Revisionsrapport Produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjukvården
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport Hantering och redovisning av anläggningstillgångar
Bilaga - revisorernas skrivelse och revisionsrapport

Remiss Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - remiss

Remiss Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
Bilaga - remissyttrande
Bilaga -remiss

Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (regionala utvecklingsavdelningens förslag)
Bilaga - revisionsberättelse RKM 2019
Bilaga - yttrande över revisionsberättelse RKM 2019
Bilaga - granskningsrapport Bussgods i Norrbotten AB 2019
Bilaga - granskningsrapport Länstrafiken i Norrbotten AB 2019
Bilaga - granskningsrapport Serviceresor i Norr AB 2019
Bilaga - gransningsrapport Norrtåg AB 2019
Bilaga - revisionsrapport granskning av årsredovisning RKM 2019
Bilaga - revisionsrapport grundläggande granskning RKM 2019
Bilaga - revisionsrapport styrning och kontroll för att nå en ekonomi i balans inom förbundets samlade verksamhet
Bilaga - bilaga till revisionsrapport styrning och kontroll för att nå en ekonomi i balans inom förbundets samlade verksamhet
Bilaga - årsredovisning RKM 2019
Bilaga - årsredovisning Bussgods i Norrbotten AB 2019
Bilaga - årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB 2019
Bilaga - årsredovisning Norrtåg AB 2019
Bilaga - årsredovisning Serviceresor i Norr AB 2019
Bilaga - missiv till medlemmarna i RKM

Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Konstmuseet i Norr (regionala utvecklingsnämndens förslag)
Bilaga - årsredovisning Konstmuseet i Norr 2019
Bilaga - revisionsrapport grundläggande granskning Konstmuseet i Norr 2019
Bilaga - revisionsberättelse Konstmuseet i Norr 2019
Bilaga - revisionsrapport granskning av årsredovisning Konstmuseet i Norr 2019

5 november 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Övriga handlingar

Regiondirektörens rapport
Bilaga - personalrapport september 2020
Bilaga - produktion och tillgänglighet september 2020
Bilaga - ekonomirapport september 2020
Bilaga - deluppföljning av fastighetsinvesteringar Sunderby sjukhus 2020 - uppdukningsrum med Laminar Air Flow-tak på operationsavdelning

Meddelanden
Bilaga - initiativärende 9-2020 om förlängning av tillfällig ändring av finanspolicy

Delegationsbeslut
Bilaga - regiondirektörens avskrivning av fordringar oktober 2020
Bilaga - ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar nr 1, oktober 2020
Bilaga - ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar nr 2, oktober 2020
Bilaga - beslut om att Hermelinen Holding AB får starta hälsocentral i Luleå
Bilaga - godkännande av förnyat avtal med Norrskenets hälsocentral
Bilaga - remissyttrande förslag till nya föreskrifter om onlinetillverkning och hantering av substitutionsvätskor (dialysföreskriften)
Bilaga - remissyttrande NHV binjurebarkscancer
Bilaga - remissyttrande NHV feokromocytom-abdominella paragangliom
Bilaga - remissyttrande NHV fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer
Bilaga - remissyttrande NHV huvud- och halsparangliom
Bilaga - remissyttrande NHV könsdysfori
Bilaga - remissyttrande NHV intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat
Bilaga - remissyttrande NHV neuroendokrina tumörer i buken
Bilaga - remissyttrande NHV vissa neuromuskulära sjukdomar
Bilaga - remissyttrande NHV osteogenisis imperfecta
Bilaga - remissyttrande NHV avancerad invasiv diagnostikbehandling vid PSC
Bilaga - remissyttrande NHV svårbehandlat självskadebeteende
Bilaga - remissyttrande NHV transjugulär intrahepatisk shunt - TIPS
Bilaga - remissyttrande NHV svårbehandlade ätstörningar
Bilaga - remissyttrande NHV kirurgisk behandling vid peniscancer
Bilaga - delegationsbeslut upphandling 2020-09-07 - 2020-10-15