Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Motion nr 4-14 om proportionell fördelningsrätt i landstingsfullmäktige enligt de demokratiska principerna

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Av Magnus Häggblad (SD):

Norrbottens väljare har gett Sverigedemokraterna ett stort förtroende i landstingsvalet och valde in tre ledamöter i landstingsfullmäktige. Tre ledamöter är vad som krävs för att kunna erhålla ett arvoderat förtroendeuppdrag. Tyvärr så villkoras denna tjänst med en plats i landstingsstyrelsen. Frånvaron av representation i landstingsstyrelsen medför även en försämrad insyn och möjlighet att delta på lika villkor.

Sverigedemokraterna menar att detta är ett demokratiskt problem. Vårt parti ges inte samma möjlighet att bedriva politiskt arbete på samma villkor som övriga demokratiskt valda partier.

Sverigedemokraterna yrkar att:

  • Politiskt representerade partier i landstinget bereds ekonomisk möjlighet att bedriva politiskt arbete i proportion till det stöd man fått av väljarna genom att besluta om att tilldela gruppledare i partierna årsarvode.
  • Proportionalitetsprincipen bör råda, vilket innebär att samtliga politiskt representerade partier tilldelas insynsplats i landstingsstyrelsen.

Landsstingsfullmäktiges beslut

Landstingets regler för årsarvode till gruppledarna utgår från att partiet ska ha en ordinarie- eller ersättarplats i styrelsen. Principen är demokratiskt utformad och har gällt sedan 2003.

Alla partier kan inte erhålla en styrelseplats av egen kraft, till det krävs samverkan. Landstingsstyrelsen ser dock inget skäl till att ändra reglerna för att ett parti inte lyckats skapa den samverkan som krävs för att erhålla en styrelseplats.

Beträffande ekonomiska möjligheter att bedriva politiskt arbete utgår partistöd till samtliga partier. Utöver det disponerar varje parti ett antal sammanträdesdagar baserat på mandat i fullmäktige. Varje ledamot har 10 dagar/år för hela mandatperioden med arvode, ersättning för inkomstbortfall och kostnader som uppkommer i samband med tjänstgöringen.

Mot den bakgrunden beslutade landstingsfullmäktige:

Motionen avslås.

1 april 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering