Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Interpellation om Region Norrbotten eller "storregion"

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Till landstingsfullmäktige den 9-10 juni 2015

Av Anna-Stina Nordmark Nilsson (C):

Till landstingsrådet Maria Stenberg (S):

Norrbottens läns landsting har i mars 2015 lämnat in ansökan om att få överta det regionala utvecklingsansvaret med start från 1 januari 2017 dvs att bilda Region Norrbotten.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) besökte Norrbotten den 22 maj och redogjorde för planerna för en regionreform med sammanslagning av landsting. Inte att landsting ensamt ska bilda region.

Huvudargumentet från Civilministern, är att sammanslagning krävs för att sjukvården ska bli likvärdig för medborgarna.

Budskapet var tydligt och ministern avser att inom kort utse förhandlingspersoner för att leda diskussionerna med landstingen.

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag landstingsråd Maria Stenberg:

  1. Kommer du, i likhet med dina partikamrater i regeringen, verka för att Norrbottens läns landsting ska ingå i en "storregion" ?
  2. Vilka övriga landsting anser du i så fall ska ingå tillsammans med Norrbotten i regionen?
  3. Ger en "storregion" bättre och mer jämlik sjukvård för norrbottningarna?Kommer Region Norrbotten att bildas?

Svar av Maria Stenberg (S):

Anna-Stina Nordmark Nilsson (C) har frågat mig om hur jag ser på den utveckling som sker i övriga Sverige när det gäller bildandet av större regioner och hur det eventuellt kan påverka Norrbotten.

Hur den regionala nivån i Sverige och Norrbotten borde vara organiserad har utretts och debatterats under lång tid. Bildandet av regioner är en komplex fråga och jag anser därför att det är en styrka när den nya regeringen nu är tydliga med sina ambitioner. Klart är att en förändring av uppgiftsfördelning och struktur behövs för att klara utmaningarna som medborgarna förväntar sig av välfärden och då kanske just hälso- och sjukvården. En jämlik sjukvård kräver samarbete över länsgränser men även över nationsgränser.

Samverkan med andra landsting, regioner och kommuner är en självklarhet redan idag. Norrbotten har idag en bra samverkan med Västerbotten, Västernorrland och Jämtland inom ramen för Norrlandstingens Regionförbund. Vårt gemensamma regionala cancercentrum är ett gott bevis på det samarbetet. Det är naturligt att bygga vidare på det samarbetet.

Att bilda region Norrbotten är det första steget. Norrbottens ansökan behandlas nu av finansdepartementet. Förslaget till lagändring (propositionen) som krävs för att Norrbotten, Västernorrland, Västmanland och Uppsala ska blir region från 2017, förväntas riksdagen behandla i mars 2016. Anledningen till att lagförslaget inte kommer tidigare är att regeringen vill ta beslut om samtliga län och därför väntar regeringen in departementsskrivelsen för Uppsala och Västmansland. Departementet har meddelat att för Norrbotten och Västerbotten gäller den tidigare departementskrivelsen som kom 2013.

 

3 juni 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering