Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Interpellation om planering av nytt sjukhus i Kiruna

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Till landstingsfullmäktige den 9-10 juni 2015

Av Lars-Åke Mukka (C):

Till landstingsstyrelsens ordförande, Maria Stenberg (S):.

Landstingsstyrelsen (den 25/2- 2015) godkände processen för planering och uppförande mm av ett nytt sjukhus i Kiruna. Inriktningen är att det nya sjukhuset kan tas i drift senast år 2025.

1 Är denna process fortfarande aktuell?

2 Om inte, varför?

3 Om processen är avbruten, när (i tid) togs detta beslut och hur ser beslutsunderlaget ut?

4 Om processen är avbruten kan den komma att upptas?

Jag begär att landstingsfullmäktige får ta del av den information som landstingsstyrelsen fört med Kiruna Kommun och LKAB i denna fråga.

Svar av Maria Stenberg (S):

Landstingsstyrelsen beslutade den 28 januari 2015 att godkänna förslag för planering och uppförande mm av ett nytt sjukhus i Kiruna. Kort efter beslutet i landstingsstyrelsen meddelade LKAB att förutsättningarna för förverkligande av ett nytt sjukhus i Kiruna ändrats. Mot bakgrund av detta har landstinget haft överläggningar med bolagets VD samt direktören för stadsomvandlingen inom bolaget. Det som framgick var att bolaget erhållit ny information om deformations- och sprickbildningarna. Enligt de nya prognoserna går sprickbildningen långsammare än tidigare bedömt. Det innebär att bolagets bedömning är att det befintliga sjukhuset inte kommer att påverkas förrän efter år 2030.

Samtidigt ska framhållas att sjukhuset ligger inom det påverkansområde som bolaget tagit fram och som beskriver vilka delar av Kiruna centrum som påverkas av brytningen på den nuvarande huvudnivån.

Mot denna bakgrund ligger det inledande förberedelsearbetet vilande.

Vi kommer ha fortsatta dialoger/överläggningar med LKAB och Kiruna kommun.

3 juni 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering