Norrbottens läns landsting

Så styrs landstinget

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

De viktigaste uppgifterna för landstinget är att sköta hälso- och sjukvården och tandvården och att stärka regionens tillväxt och utveckling. Genom insatser inom till exempel kultur, utbildning och näringsliv bidrar landstinget till att skapa ett län där du mår bra.

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige är den enda direkt folkvalda politiska församlingen i länet. Valet till fullmäktige sker vart fjärde år, samtidigt som valet till kommun och riksdag. Fullmäktiges ledamöter väljs för varje mandatperiod, det vill säga för fyra år åt gången. Nuvarande mandatperiod gäller från den 15 oktober 2014 till och med den 14 oktober 2018. 

Politikerna i landstingsfullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för landstingets verksamhet. De tar även beslut om landstingets budget, skatt och andra ekonomiska frågor. Fullmäktige sammanträder ungefär fem gånger per år. Du är välkommen att närvara vid alla möten. När sammanträdena äger rum kan du se via länken uppe till höger på denna sida. 

Landstingsfullmäktige har 71 ledamöter som representerar åtta partier.

Så här fördelades mandaten i 2014 års val

Socialdemokraterna: 27

Norrbottens sjukvårdsparti:19

Moderata samlingspartiet: 6

Vänsterpartiet: 6

Centerpartiet: 4

Folkpartiet liberalerna: 3

Miljöpartiet de gröna: 3

Sverigedemokraterna: 3

Landstingsstyrelsen

I Norrbottens läns landsting finns inga andra nämnder än landstingsstyrelsen. Det betyder att landstingsstyrelsen ansvarar för den löpande verksamheten inom alla landstingets områden -  hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling, kultur, utbildning, personalfrågor m m.

Alla frågor som ska beslutas av fullmäktige måste styrelsen förbereda. Styrelsen föreslår vad fullmäktige ska besluta och ansvarar sedan också för att se till att besluten genomförs. Valärenden har dock ett särskilt valutskott hand om.

Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter:

Socialdemokraterna:6
Norrbottens Sjukvårdparti: 4
Vänsterpartiet: 1
Moderaterna: 1
Centerpartiet:1
Miljöpartiet: 1
Folkpartiet: 1

Landstingsfullmäktiges beredningar

Ledamöterna i landstingsfullmäktige ska känna till vad folket tycker om landstinget. Därför har fullmäktige utsett sex grupper som ska ta reda på det. Grupperna kallas för beredningar och i dem samarbetar politiker från olika partier. De som är med i beredningarna ska lyssna på och tala med folket. Därefter ska politikerna i beredningarna tala om för landstingsfullmäktige vilka behov som finns i det aktuella ämnet. Beredningarna arbetar med olika frågor varje år, det kan till exempel vara hälsa, diskriminering och äldrefrågor.

Hälso- och sjukvårdsberedningar

Det finns fyra hälso- och sjukvårdsberedningar i Norrbotten: Nord, Syd, Mitt och Öst. De ska öka fullmäktiges kunskap om medborgarnas behov i respektive område.

Regional beredning

Den regionala beredningen ska öka kunskapen om medborgaras behov inom regional utveckling. Det kan till exempel handla om vilka åtgärder som behövs för att öka tillväxten i länet.

Programberedning

Programberedningen ska öka kunskapen om vilka behov patienterna och deras anhöriga har. Dessutom ska programberedningen ge ökad förståelse och samverkan med ansvariga inom sjukvården.

Valutskott

Valutskottets uppgift är att lägga fram förslag i de valärenden som landstingsfullmäktige ska behandla.

Patientnämnd

Patientnämnden hjälper dig som tycker att du eller någon annan inte blivit rätt behandlad inom vården. Hit kan såväl patienter som närstående och personal vända sig. Patientnämnden arbetar för att kontakten mellan patienter och personal inom landstingets och kommunernas hälso- och sjukvård, kommunernas äldreomsorg och folktandvården ska fungera bra. Patientnämndens arbete är opartiskt.

Landstingets revisorer

Landstinget har åtta revisorer som är utsedda av landstingsfullmäktige. Revisorerna granskar landstingets verksamhet och är opartiska.  

Majoritet och opposition i landstingsfullmäktige

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bildar majoritet i landstingsfullmäktige. I opposition är Norrbottens Sjukvårdsparti, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Sverigedemokraterna.

Landstingsfullmäktige har totalt 71 ledamöter, valda i fem valkretsar (områden). Majoriteten har totalt 36 ledamöter i fullmäktige. Oppositionen har 35.

Majoritet och opposition i landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsen består av 15 ledamöter. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Mijöpartiet bildar majoritet. De har tillsammans åtta ledamöter. I majoriteten ingår två landstingsråd från Socialdemokraterna respektive Vänsterpartiet och ett folkhälsoråd från Miljöpartiet. Landstingsråden är ordförande respektive vice ordförande i landstingsstyrelsen. Ett råd (jämställdhetsråd) är vakant.

Oppositionen i landstingsstyrelsen utgörs av Norrbottens Sjukvårdsparti, Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet. De har tillsammans sju ledamöter i styrelsen. En representant för vart och ett av dessa partier kallas oppositionsråd. 

30 november 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering