Landstingets revisorer

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Landstinget har åtta revisorer. Vi är förtroendevalda, det vill säga politiskt tillsatta och underställda landstingsfullmäktige.

Revisorernas uppdrag

Vårt uppdrag är att årligen granska all verksamhet och ytterst ge landstingsfullmäktige underlag inför den ansvarsprövning som enligt lagen ska göras varje år. För att kunna genomföra vårt uppdrag på ett bra sätt upprättar vi varje år en revisionsplan. Den är baserad på bedömningar som vi gör av väsentlighet och risk. Genom våra revisionsinsatser pekar vi på både fördelar och brister. Vi bidrar på så sätt till att förbättra granskade verksamheter.

Integritet och oberoende

Vårt arbete som revisorer präglas av integritet och oberoende. Därför väljer vi självständigt vilken verksamhet som ska granskas och hur det ska ske. Vi använder oss av sakkunniga som vi själva utser och gör även våra analyser och bedömningar självständigt.

Varje revisor är också självständig i förhållande till övriga revisorer. För att få en så effektiv revision som möjligt samarbetar vi dock i det löpande revisionsarbetet. Detsamma gäller i de ställningstaganden som vi gör när de gäller de granskningar som vi låtit våra sakkunniga genomföra.

God revisionsed

Vi utför våra granskningar på det sätt som anges i kommunallagen och enligt god revisionssed. God revisionssed är de priciper och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna vid kommunal revision. Den goda seden är inte reglerad i lag utan utformad och utvecklad av normbildare som till exempel Sveriges kommuner och landsting.

Vilka är vi?

Vilka vi och våra sakkunniga är, och hur du kommer i kontakt med oss, kan du se via länkmenyn till höger på den här sidan.  

Dela med på:

20 januari 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Kontakt

Landstingets revisorer
Revisorernas sakkunniga 

 

Adress och Besöksadress:

Revisionen

Smedjegatan 3, plan 6

972 33 Luleå