Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Vem får sammanträdesarvode?

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Tillbaka

Reglerna gäller även andra aktiviteter än sammanträden inom ramen för uppdraget.

Sammanträdesarvode betalas till:

Fullmäktige
Fullmäktigeledamot vid sammanträde med fullmäktige. Dessutom betalas inläsningsarvode för sammanträde med 100 kr för varje dag sammanträdet pågår.

Beredningarna
Ledamot i programberedningen, regionala beredningen samt hälso- och sjukvårdsberedningarna efter redovisad aktivitet för högst 15 dagar per år.

Valutskott
Ledamot i valutskottet vid sammanträde med utskottet.

Ej tjänstgörande ersättare
Ej tjänstgörande ersättare som kallats och inställt sig till fullmäktiges sammanträde.

Gruppmöten
Deltagare i sammanträde med partigrupp.

Nämnder
Nämndsledamot vid sammanträde med nämnden. Med nämnd avses landstingsstyrelsen och patientnämnden. Arvode enligt denna punkt betalas dock inte till landstingsråd, jämställdhetsråd, folkhälsoråd och oppositionsråd.

Revisorer
Revisorer utsedda för granskning av landstingets verksamhet vid sammanträde med revisorerna. Ledamot och revisor som landstinget utser i annat organ vid sammanträde med organet, förutsatt att landstinget ska svara för arvodet. Sammanträdesarvode betalas dock inte om årsarvode för uppdraget betalas av landstinget.

Generellt för ovanstående punkter gäller att sammanträdesarvode inte betalas till förtroendevald med årsarvode på 100 procent eller mer av basarvodet.

Om sammanträdet pågår mer än en dag, räknas varje dag som ett nytt sammanträde.

Till ersättare som kallats och inställt sig till sammanträde betalas arvode. Det gäller även om ordinarie ledamot är närvarande.

Till ersättare som underrättats om sammanträde men inte kallats, betalas inte arvode.

2 november 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering