Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Fullmäktigeutbildning 2

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Utbildningens mål är att återknyta till tidigare utbildning vad avser behov och samverkan. Under utbildningen presenterades länets och sjukvårdens utmaningar, behov av samarbete och landstingets förutsättningar för ledning och samverkan. Man fokuserade även på några av landstingets politiska organ för dialog och samverkan och vad som ska åstadkommas med dessa.

Landstingets formella politiska organ för samverkan och dialog

Föredraget behandlar mål, syften, utmaningar och möjligheter inom följande områden:

 • Norrbottens folkhälsopolitiska råd - NFR
 • Jämställdhet
 • Regionala partnerskapet
 • Tillväxtberedningen
 • Europaforum Norra Sverige
 • Kulturberedningen
 • Samverkansberedningen för hälso- och sjukvård, omsorg och skola
 • Samverkansforum kommuner och landsting
 • Länspensionärsrådet (LPR) och Länshandikapprådet (LHR)
 • Norrlandstingens regionförbund

Ta del av materialet här

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv

Områden som redovisas är demografisk utveckling, levnadsförhållanden, levnadsvanor, befolkningens hälsa, invånarnas syn på sjukvården, vårdkonsumtion och kostnader. Ta del av materialet här.

Landstingets uppdrag

Föredraget innehåller information om den politiska organisationen, tjänstemannaorganisationen, skattepengar och intäkter, ledning och styrning, ekonomiska ramar, styrdokument, mål och indikationer, kommunala utjämningssystem, inkomstutjämning, kostnadsutjämning, befolkningsutveckling och balanskravsutredning. Ta del av materialet här.

Länets utmaningar - näringsliv

Fokus på näringslivet och dess utmaningar i länet. Områden så som arbetslöshet, BNP, BRP, nyföretagande, varuproduktion, utveckling av lönesumma, industriella investeringar, export, kompetensförsörjning och ungdomar. Ta del av materialet här

13 mars 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering