Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Revisionsrapport, Samordnad Individuell Plan (SIP) och fast vårdkontakt

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Granskningen som revisorer genomfört 2016 visar att regionstyrelsen säkerställt att riktlinjerna för SIP till övervägande del är kända och tillämpas i alla verksamheter, medan rutiner och riktlinjer för fast vårdkontakt ännu inte är kända och tillämpade fullt ut.

Revisionen bedömer att såväl ansvarig politisk nivå som verksamheterna genomfört åtgärder för att öka antalet genomförda SIP. Revisionen anser att regionstyrelsen fortsättningsvis bör aktivt bevaka området mot bakgrund av de krav ansvarig vårdgivare har på samarbetet mellan aktörer kring en enskild patient.  

Ett omfattande förbättringsarbete utförs i länet inom ramen för projektet Min plan. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska universitet och länets 14 kommuner. En pilot för att testa förändrade arbetsprocesser pågår i Luleå och Haparanda kommuner tillsammans med berörda hälsocentraler och sjukhus.

Beslut: Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att följa och återrapporterna hur det pågående förbättringsarbetet fortskrider i december 2017.

 Läs hela ärendet

5 juni 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering