Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Revisionsrapport, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

PwC har på uppdrag av landstingets revisorer granskat om landstingsstyrelsen säkerställt att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9.

Den sammanfattande bedömningen är att landstingsstyrelsen i begränsad utsträckning säkerställt detta. Regionstyrelsen ser allvarligt på de brister som granskningen visar och konstaterar att det finns ett stort behov av insatser för att skapa ett sammanhållet ledningssystem för hela Region Norrbotten.

Regiondirektören har med anledning av detta under 2016 initierat ett förbättringsarbete. Arbetet syftar till att skapa en ram och struktur för hur ett sammanhållet system ska se ut för Region Norrbotten.

Beslut: Regionstyrelsen ger Regiondirektören i uppdrag ta fram en regiongemensam processmodell att uppdatera och implementera gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Läs hela ärendet

5 juni 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering