Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Remiss: Övergångsbestämmelser inför lagförslag samverkan vid utskrivning från slutenvård (prop 2016/17:106)

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I proposition 2016/17:106 föreslår regeringen att en ny lag ska införas: lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Samtidigt upphävs lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

I propositionen presenteras förslag till övergångsbestämmelser vid införandet av den nya lagstiftningen för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård. Övergångsbestämmelserna innebär att lagstiftaren anger olika tidsangivelser och betalningskrav för somatisk- och psykiatrisk sluten vård.

Region Norrbotten ställer sig negativ till de föreslagna övergångsreglerna och anser att patienter inom somatisk vård och psykiatri ska likställas, och därmed att samma lagstiftning bör gälla.

Beslut: Region Norrbotten lämnar yttrande enligt givet förslag.

Läs hela ärendet

5 juni 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering