Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Granskningsrapport, Bisysslor - uppföljande granskning

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Revisionens syfte har varit att bedöma om regionstyrelsen har tillräcklig intern kontroll avseende att styra, följa upp och kontrollera de regionanställdas bisysslor är tillräcklig.

Resultatet av den uppföljande granskningen visar att revisionen bedömer att styrelsens interna kontroll avseende styrning, uppföljning och kontroll av de anställdas bisysslor är fortsatt otillräcklig.

Regiondirektören konstaterar att resultatet av revisionens uppföljande granskning avseende bisysslor är allvarligt och ett förbättringsarbete har påbörjats. Inledningsvis fokuseras arbetet på en fördjupad kontroll utifrån fakta om att det förekommer medarbetare som har bisysslor i företag som Regionen gör affärer med.

Beslut: Regionstyrelsen lade revisionsrapporten till handlingarna. Styrelsen gav regiondirektören i uppdrag att säkerställa att gällande riktlinjer efterlevs, jämföra Bolagsverkets register mot regionens egna register samt återrapportera till styrelsen.  

Läs hela ärendet

5 juni 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering