Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Delårsrapport Region Norrbotten april 2017

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Resultatet för första tertialet 2017 är +90 mkr vilket är 69 mkr bättre än periodbudgeten. Förklaringen är lägre kostnader för riks- och regionsjukvård samt låga ökningar för personalkostnader.

Under de fyra första månaderna har regionens kostnader inte ökat alls medan intäkterna i form av skatter och statsbidrag ökat med 3,6 procent. Därmed uppnås resultatmålet 2 procent av skatter och bidrag för perioden. Kostnaden för inhyrd personal fortsätter emellertid att öka.

Årsprognosen pekar på ett överskott med 206 mkr vilket betyder att regionen även på årsbasis uppnår ett resultat som överstiger 2 procent. Däremot uppnås inte det budgeterade resultatet 312 mkr. Årsprognosen innebär att återstående underskott från tidigare år kan återställas 2017.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna delårsrapporten. Samt ge Regiondirektören i uppdrag att förbättra bemanningssituationen i primärvården.

Läs hela ärendet

5 juni 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering