Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Granskning av Region Norrbottens remisshantering

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Revisionen bedömer att regionstyrelsen till övervägande del säkerställer att remisser hanteras ändamålsenligt men konstaterar också att styrelsens interna kontroll brister.

Revisionen riktar kritik mot avsaknad av aktiv styrning och rutiner för att säkra ett likartat arbetssätt gällande hur remisser ska utformas och hanteras.

Regionstyrelsen gav regiondirektören uppdraget att anvisningen för remisshantering tillämpas, följs upp och återrapporteras till regionstyrelsen.

Läs hela ärendet

Bilaga: Granskningsrapport

Bilaga: Skrivelse till styrelsen

2 maj 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering