Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 28 september 2016

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sammanfattning från landstingsstyrelsens sammanträde

Primärvård

Vårdval Norrbotten: Beställning Primärvård 2017Sammanslagning av hälsocentraler i Kalix kommun samt inriktningsbeslut gällande projekteringPrimärvården i Piteå kommun

Tandvård

Förfrågningsunderlag avseende allmän barn och ungdomstandvård 3-19 år

1177

1177 vårdguiden på telefon i Norrbotten

Avgifter, riktlinjer, översyn

Avgift vid behandling på Skandionkliniken i UppsalaRegionala riktlinjer för assisterad befruktning för ensamstående
Översyn bassängverksamhet

Strategier

Landstingets bidrag till genomförande av Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020Överenskommelse om samverkan avseende trafikfrågor i Luleåregionen

Rapporter och planer

Delårsrapport januari-augusti 2016
Styrelsens beredning av patientnämndens rapport 2015
Landstingsstyrelsens plan 2017-2019
Rapport från projektet Framtidens primärvård
Revisionsrapport Eftervård vid hjärtinfarktRevisionsrapport Palliativ vård – samverkan mellan landsting och kommunRevisionsrapport Rehabilitering efter stroke
Revisionsrapport Våld i nära relation
Kris- och katastrofplan

Ekonomi och investeringar

Projektering och anbudsinfordran för entreprenad Sunderby sjukhus - etapp DETransparensbokslut i Folktandvården 2015
Investeringar 2016
Återkoppling Landstingsdirektörens uppdragÅterrapportering av landstingsstyrelsens beslut 2015

Yttranden

Yttrande över delbetänkande Regional indelning – tre nya länYttrande över Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogramYttrande över Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och cellerYttrande DS 2016:11 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningarYttrande över En ändamålsenlig kommunal redovisningYttrande över anmälan till Justitieombudsmannen (JO)

Medfinansiering

Konstmuseet i Norr
Bidrag till Norrbottensteatern 50 år jubileumsprogramMedfinansiering Composites Innovation ClusterMedfinansiering till Konceptfabriken – genomförandeprojektMedfinansiering till projektet Styrning av luftflöden i datacenter för lägre energianvändningMedfinansiering till DesignIT

Sammanträden och utbildning 2017

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2017Regionstyrelsens sammanträdesdagar 2017 

28 september 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering