Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Årsredovisning 2017

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbottens resultat uppgick 2017 till 302 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 104 miljoner kronor från 2016.

Den låga nettokostnadsutvecklingen gör att regionen når det finansiella målet på 2 procent av skatter och statsbidrag. I och med det positiva resultatet kan balanskravsunderskottet från tidigare år återställas.

Den samlade bedömning av de strategiska målen ger att tre av de tio strategiska målen har uppnåtts, fyra har delvis uppnåtts medan tre inte har nått upp till målsättningen.

Regionstyrelsen beslutade att lämna årsredovisningen till Regionfullmäktige för godkännande. 

Årsredovisning 2017

Bilaga - årsredovisning

 

28 februari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering