Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Revisionsrapport Styrning och dimensionering av antalet vårdplatser

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

PwC har granskat berörda verksamheter inom division närsjukvård som visar att det finns vissa brister i styrning och dimensionering av antalet vårdplatser.

Granskningen visar bland annat att det inte finns någon målsättning avseende antal vårdplatser eller beläggning i landstingets styrdokument. Dessutom saknas ett länsgemensamt dokument som beskriver principer för samverkan inom och mellan sjukhusen.

Landstingsfullmäktige har fastställt de vårdplatser som finns idag. Medelvårdtid och beläggningsgrad följs vid alla sjukhus samt patienthotellet i Sunderbyn. En rutin i VAS finns för uppdatering av beläggning, överbeläggning och utlokaliserade patienter. Arbete pågår också med att följa avvikelser kopplat till överbeläggning och utlokalisering.

Landstingsdirektören får uppdraget att ta fram ett länsgemensamt dokument med principer hur för hur vårdplatsbrist och överbeläggning ska hanteras i länet.

Landstingsstyrelsen beslutade lägga rapporten till handlingarna.

Styrning och dimensionering av antalet vårdplatser
Skrivelse till landstingsstyrelsen

Innehållsförteckning för beslut i korthet 27 april 2016

27 april 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering