Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Styrelsens beredning av fullmäktiges beredningars gemensamma verksamhetsrapport 2016

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionstyrelsen ska följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de frågor som beredningarna har aktualiserat.

Regionstyrelsen avser att vidta följande åtgärder:

  • Följa upp arbetet med en policy för medborgardialog.
  • Säkerställa att riktlinjer för beredningarnas återkoppling finns med i arbetet med policyn för medborgardialog.
  • Säkerställa att det finns tydlig information på norrbotten.se om ingångar för dialog med regionens företrädare (verksamhetsföreträdare, politiker).
  • Säkerställa att vid behov initiera utveckling av nya kanaler för medborgardialog.
  • Säkerställa att det på norrbotten.se finns tydlig och lättillgänglig information om Region Norrbottens uppdrag och ansvarsområden.
  • Följa upp arbetet med implementeringen av "Handlingsplan för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län" för att säkerställa att spridning sker och att regionen på alla nivåer utvecklar arbetet med medborgar-, patient- och anhörigmedverkan.
  • Säkerställa att mötesplatser för regionala aktörer för samverkan och påverkansarbete har etableras.

Regionfullmäktige godkände regionstyrelsens beredning av den gemensamma verksamhetsrapporten 2016 för hälso- och sjukvårdsberedningarna, programberedningen och regionala beredningen

25 april 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering