Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Yttrande över betänkandet EU på hemmaplan

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Norrbottens läns landsting har yttrat sig över Kulturdepartementets betänkande och delar betänkandets bedömning av tillståndet i Sverige i fråga om kunskap, insyn och inflytande i arbetet med EU-relaterade frågor.

Landstinget vill särskilt understryka utredningens slutsats att en viktig grundläggande orsak till bristande engagemang för EU-relaterade frågor kan vara statens regelverk och bristande arbetsformer för samråd och insyn. Förbättrad tillgång till information i ett tidigare skede om vad som är på gång, hur förslagen ser ut och vilken inställning den svenska regeringen har till dem skulle skapa bättre förutsättningar för dialog på hemmaplan. Landstinget tillstyrker därför särskilt utredningens förslag till åtgärder om förbättringar till insyn och inflytande.

Landstingsstyrelsen föreslog att landstingsfullmäktige avger yttrandet.

EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

Innehållsförteckning för beslut i korthet 2 juni 2016

3 juni 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering