Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Återremitterat ärende: Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport för år 2015

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hälso- och sjukvårdsberedningarna har under 2015 arbetat med jämlik hälsa för barn och ungdomar.

Landstingsstyrelsen konstaterar att rapporten omfattar mycket vad gäller barns och ungas hälsa. Ojämlikheten i hälsa är belyst ur flera perspektiv. Särskilt betonas vikten av tidiga insatser för barn och personer i deras närhet.

Landstingsstyrelsen avser att vidta följande åtgärder:

  • Säkerställa att den folkhälsopolitiska strategin bidrar till jämlik hälsa för barn och unga i länet.
  • Säkerställa att mödra- och barnhälsovård årligen följs upp ur ett jämlikhetsperspektiv.
  • Säkerställa att erfarenheter och resultat från de pågående projekten i länet tillvaratas och sprids till berörda verksamheter i länet.
  • Säkerställa att personer som möter barn och unga får ökad kunskap för att kunna fånga upp och stödja de som har utsatts för sexuell exponering och exploatering på internet.
  • Verka för att landstinget, tillsammans med berörda aktörer, har inriktning mot att inrätta fler familjecentraler i länet.
  • Utveckla hälsofrämjande information och kommunikation så att den blir lättillgänglig för olika behov.
  • Säkerställa att åtgärder sätts in för att nå utsatta grupper (exempelvis nyanlända, människor i glesbygd, människor med låg socioekonomisk status) så att de likvärdigt kan tillgodogöra sig insatser och information

Landstingsstyrelsen föreslog att landstingsfullmäktige godkänner beredningen av verksamhetsrapporten för 2015.

Beredningarnas verksamhetsrapport
Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt, protokoll

Innehållsförteckning för beslut i korthet 2 juni 2016

 

3 juni 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering