Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Inkluderande kulturskola på egen grund

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten har getts möjlighet att yttra sig över kulturdepartementets utredning.

Sammanfattningsvis ställer sig Region Norrbotten positiv till utredningens förslag. Regionen ställer sig dock frågande till att utredningen lämnar direktivet "En kulturskola på vetenskaplig grund". Utredningen fokuserar enbart på hur-frågor och inget om vad resultaten av kulturskoleverksamhet ska vara.

Enligt utredarens förslag ska en kommunal kulturskola bedrivas på barns och ungas fria tid. "Fri tid" kan uppfattas som utanför skoltid. Skoltid är per definition hela den tid eleven befinner sig på skolan, varvid formuleringen är problematisk. Ett samarbete med grundskolan försvåras genom att exkludera kulturskolan från skoltid och försvåra möjligheterna för många kommuner i glesbygd att bedriva kulturskoleverksamhet.

Region Norrbotten föreslår slutligen att målen formuleras så att ett systematiskt kvalitetsarbete kan utföras.

Regionstyrelsen ställde sig bakom yttrandet.

28 februari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering