Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

NOTE - NeighbOurhoods on Thin icE

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Luleå tekniska universitet (LTU) söker medfinansiering med till projektet som ska stärka mindre samhällen i norra Europas glesbefolkade områden genom att utveckla nya tjänster, metoder och produkter.

Det övergripande målet är att ge ansvariga kommuner och myndigheter i glesbefolkade områden en beredskap att hantera värdefulla kultur- och naturmiljöer på ett klimatanpassat sätt, så att dess invånare får en livsmiljö som stödjer välmående. Projektet ska utveckla ett ramverk kring en digital interaktionsplattform för regionala och kommunala tjänstemän och politiker att hantera och utveckla småsamhällena.

Klimatförändringar och ökat nyttjande av naturresurser förväntas ändra livsmiljön i regioner som Norrbotten. Satsning på att tvärvetenskapligt arbeta med att på ett långsiktigt hållbart sätt bevara och förbättra det byggda kulturarvet och naturen med koppling till folkhälsa i regionen ligger rätt i tiden.

Regionstyrelsen beviljade medfinansiering med totalt 167 368 Euro.

28 februari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering