Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Förändrade uppdrag för länets sjukhus, hälsocentraler samt folktandvård

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ett inriktningsbeslut för förändrade uppdrag för länets sjukhus, hälsocentraler och folktandvård fattades av styrelsen den 26 oktober 2016. Landstingsdirektören fick då i uppdrag att återkomma till styrelsen med konkreta beslutsunderlag innehållande risk- och konsekvensanalyser våren 2017.

En värdering av risk-och konsekvensanalysen är utförd inom områdena patientsäkerhet/medicinsk säkerhet, arbetsmiljö och ekonomi. Den samlade bedömningen ligger till grund för vilka åtgärder som Region Norrbotten föreslås genomföra. Åtgärderna ger en besparing på ca 8,5 mkr per år.

Regionstyrelsen beslutade att:

1 Sjukhusen i Sunderbyn och Gällivare får uppdrag som länssjukhus. Sjukhusen i Kalix, Kiruna och Piteå får uppdrag som närsjukhus.

2 Specialistkonsultmottagningar och akut omhändertagande ska fortsättningsvis bedrivas vid samtliga sjukhus i länet.

3 Sunderby sjukhus får ett klart uttalat uppdrag som kompetenscentrum för intensivvård i länet.

4 Regiondirektören ges i uppdrag att revidera strategin för akut omhändertagande främst avseende läkarbemanning vid akutmottagningarna.

5 Regiondirektören ges i uppdrag att göra en översyn av transportorganisationen för att utifrån befintliga transportresurser säkerställa trygga och säkra patienttransporter.

6 Läkarkompetensen inom bild- och funktionsmedicin koncentreras till sjukhusen i Sunderbyn, Gällivare och Piteå.

7 Röntgenutrustningarna i Arjeplog och Älvsbyn reinvesteras inte utan verksamheten avvecklas. Översyn av röntgenutrustningens tekniska livslängd pågår vid övriga orter.

8 Folktandvården i Hortlax avvecklas och regiondirektören får i uppdrag att genomföra fortsatt översyn av övrig folktandvård.

28 februari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering