Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Yttrande över Ökad insyn i välfärden

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten har getts möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets betänkande.

Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag om hur offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i privat utförd, offentligt finansierad vård och omsorg samt skola.

Region Norrbotten ställer sig positiv till utredningens förslag då det innebär att medborgarnas möjligheter till insyn i privata verksamheter, som bedrivs av offentliga medel, stärks. Region Norrbotten ställer sig positiv till förslaget att regionen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och förvaring av omhändertagna arkiv enligt beslut. Regionen ställer sig dock tveksam till att det därför inte skulle påverka regionen i något belastande hänseende. Region Norrbotten har tidigare erfarenhet av att omhänderta privata arkiv genom konkurs och därmed god insikt i vilket merarbete detta ger. Ytterligare resurser bör därför följa med det utökade uppdraget.

30 januari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering