Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Yttrande över En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Myndigheten för delaktighet, MFD, har gett Region Norrbotten tillfälle att yttra sig.

I rapporten lämnar Myndigheten för delaktighet förslag på hur framtidens funktionshinderspolitik kan bli mer effektiv och systematisk.

Region Norrbotten ställer sig generellt positiv till utredningens förslag och ser det, bland annat, som glädjande att ett av de områden som lyfts fram rör demokratiaspekten. För att kunna skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet vill Region Norrbotten framhålla vikten av ta tillvara patienters och brukares erfarenheter. Större fokus bör också läggas på vikten av samordning mellan olika aktörer som kan vara aktuella inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola.

Region Norrbotten ställer sig positiv till en tydligare styrning av funktionshinderspolitiken samt framtagande av en ny strategi inom området.

Regionstyrelsen beslutade lägga yttrandet till handlingarna.

30 januari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering