Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Revisionsrapport Lokalvård inom Region Norrbottens sjukhus – viktigt för patientsäkerheten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten är att regionstyrelsen till övervägande del har en tillräcklig styrning och intern kontroll av lokalvården vid länets sjukhus.

Region Norrbotten har yttrat sig. Bland annat fastslås att att alla rutiner och städscheman finns inlagda i VIS utom de dokument som inte lokalvården äger men de är länkade till lokalvårdens sida. Ytterligare utbildningsinsatser i VIS planeras utifrån revisionens rapport. Region Norrbotten kommer med tanke på revisionsrapporten att ta fram tydliga rutiner för kommunikation mellan vårdenhet och lokalvårdare vid känd smitta. Utbildningsinsatser kommer därefter att genomföras med berörd personal. Ett nätverk för kvalitetsansvariga kommer att etableras i närtid och utbildningstillfällen anordnas för att förbättra avvikelsehanteringen.

Regionstyrelsen godkände rapporten och regiondirektören får uppdraget att utreda behov av utökade städtider under kvällar och helger.

30 januari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering