Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ramverk för invånares åtkomst till journalen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Inera (landsting och regioner i samverkan för e-hälsa) har beslutat om en rekommendation till landsting och regioner gällande ramverk för invånarens direktåtkomst till sin journalinformation.

Regionstyrelsen föreslås besluta att Ineras rekommendationer gällande ramverk för invånarens åtkomst till "Journalen" stegvis ska införas från och med januari 2017.

Det nya ramverket stämmer överens med Region Norrbottens nuvarande riktlinjer och innebär endast några enstaka förändringar.

  • Åldern för direktåtkomst sänks från 18 år till 16 år.
  • All information bakåt i tiden blir tillgänglig.
  • Informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd i "Journalen", vilket innebär att osignerad information inte längre undantas.
  • Verksamheter som idag undantas i tjänsten "Journalen" behöver tillgängliggöra sin journalinformation.

Regionstyrelsen beslutade att tillämpa Ineras rekommendationer.

30 januari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering