Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Motion nr 3-15 om att utreda förutsättningar för likvärdiga avgifter för pensionärer och asylsökande

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Väckt av Magnus Häggblad (SD), Arne Gustafsson (SD) och Susanne Ström (SD)

Den 22 maj 2013 beslutade riksdagens samtliga partier förutom Sverigedemokraterna att utlänningar som vistas illegalt i Sverige, så kallade tillståndslösa från och med den 1 juli 2013 ska ha rätt till samma vård som asylsökande. Patientavgift idag för en asylsökande är 50kr, och avgift för sjukvårdande behandling är 25kr.

Sverigedemokraterna anser att detta är en orättvisa och menar att en norrbottnisk pensionär som varit med och bidragit till skattkistan med mångåriga inbetalningar bör respekteras och att patientavgiften för denna grupp bör justeras nedåt.

Sverigedemokraterna yrkar att landstingsfullmäktige beslutar att:

Utreda förutsättningarna för att Norrbottens pensionärer inte ska betala högre avgifter för sjukvård, tandvård och mediciner än asylsökande och tillståndslösa som befinner sig i Sverige.

Yttrande och förslag till beslut

Landstingsstyrelsen lämnade följande yttrande och beslutsförslag till landstingsfullmäktige:

Att personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, så kallade gömda eller papperslösa, har rätt till viss hälso- och sjukvård regleras i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. I lagen framgår att de har rätt till samma hälso- och sjukvård som asylsökande, dvs hälsoundersökning, vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort samt preventivmedelsrådgivning. Landstinget ska också erbjuda läkemedel som förskrivs i samband med vård som ges med stöd av lagen. Det gäller dock enbart läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Att ovanstående grupper ska betala 50 kronor för ett läkarbesök respektive 25 kronor för sjukvårdande behandling regleras i förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar. Eftersom ovanstående regleras i lagstiftning kan landstinget inte påverka varken rättigheterna eller avgifterna.

Styrelsen vill i detta sammanhang påpeka att patienter äldre än 85 år från och med årsskiftet 2015-2016 kommer att undantas från patientavgiften inom den öppna hälso- och sjukvården i Norrbotten (på samma sätt som barn har kostnadsfri hälso- och sjukvård).

Mot denna bakgrund föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Beslut

Fullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad.

10 juni 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering