Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Motion nr 1-15 om utökning av ambulanssjukvården i östra Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Väckt av Jens Sundström (FP)

I en interpellation till fullmäktige i juni 2014 tog vi från Folkpartiet upp den besvärliga situationen för Haparanda vårdcentral som då hade lett till att vårdcentralen själva anmält sig till Patientnämnden. Läkarförbundet hade väckt ett arbetsmiljöärende och så småningom ledde det också till en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En del av problemet handlade om en akut brist på personal där läkarbemanningen för sommaren inte var säkrad och medicinsk rådgivare saknades för semesterperioden men den andra allvarliga bristen handlade om ambulanssjukvården.

Patienter och vårdpersonal upplever en stor oro över bristen på ambulanser där hela kommunen allt oftare står utan ambulans långa tider och där samarbetet kring ambulanssjukvården med Finland idag mera liknar ett ensidigt beroende från svensk sida än ett samarbete. Detta är inte något som är unikt för Haparanda vårdcentral utan ett problem för hela östra Norrbotten där ambulanstransporterna ökat kraftigt i efterdyningarna av genomförda nedskärningar på Kalix sjukhus och där ambulansresurserna trots ökad samordning och samverkan i regionen inte räcker till för att upprätthålla en likvärdig vård. I flera av Tornedalens kommuner kan vi därför också se insatstider på Prio1-larm som kraftigt avviker negativt från länssnittet.

Vi anser att ambulanssjukvården ska samverka över större geografiska områden än idag men om man inte har tillräckliga resurser så kan man ändå inte trolla med knäna för att lösa situationen. Därför vill vi att resurser för ytterligare en dygnsambulans i östra Norrbotten tillskapas så att vår verksamhet har möjlighet att se till att det alltid finns en ambulans i eller i närheten av alla kommuner även när två Prio1- larm kommer relativt tätt inpå varandra.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

Att ytterligare en dygnambulans införs i östra Norrbotten.

Yttrande och förslag till beslut

Landstingsstyrelsen avger följande yttrande och beslutsförslag till landstingsfullmäktige:

För att bl a effektivisera dirigering och nyttjande av landstingets samlade ambulansresurser har ett projekt "Framtidens ambulanssjukvård – effektivt nyttjande av länets samlade ambulansresurser" bedrivits i samverkan med SOS Alarm. Projektet har nyligen avslutats och slutrapport är under framtagande.

Projektet har bl a konstaterat att ambulanser ibland har nyttjats felaktigt och därmed förorsakat fördröjningar och medfört att resurser inte nyttjats optimalt. Dessutom har det kunnat konstateras att en viss "överprioritering" har skett. I många av fallen beställs ambulans utan att det akuta vårdbehovet finns.

Ingen annan ort i länet med en befolkning i intervallet 5000–10000 innevånare har två dygnsambulanser. Haparanda, Pajala, Jokkmokk, Arvidsjaur och Älvsbyn har alla en dygnsbemannad ambulans och en dagbemannad ambulans måndag-fredag. Det är i linje med den norm som används i länet.

Vad beträffar samverkan över "större geografiska områden" sker samverkan redan idag gränslöst mellan Norrbottens län, Norge, Finland och Västerbot-tens län.

Vidare genomförs ett prov (pågår 1 februari t o m 31 maj) med en dagbemannad ambulans i kustområdet som i huvudsak ska utföra sekundäruppdrag mellan sjukhus och hälsocentraler och därmed avlasta de akuta ambulansresurserna i kusten.

Sammantaget så kommer landstinget inom ramen för befintliga resurser att uppnå effektivare dirigering och nyttjande av landstingets samlade ambulansresurser.

Mot bakgrund av det redovisade föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige ska besluta att avslå motionen.

Beslut

Fullmäktige beslutade att motionen ska avslås.

10 juni 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering