Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 30 september 2015

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sammanfattning från landstingsstyrelsen den 30 september 2015

Delårsrapport januari-augusti 2015

Uppdrag 2016 för fullmäktiges beredningar

Återremitterat ärende: Anpassning av vårdplatser vid Kiruna sjukhus

Ändring av landstingsstyrelsens reglemente

Annonser om landstingsfullmäktiges sammanträden 2016

Landstingsfullmäktiges sammanträdes och utbildningsdagar 2016

Landstingsstyrelsens sammanträdesdagar 2016

Ändring av landstingsstyrelsens sammanträdesplan 2015

Förordnande av landstingsdirektör

Utvecklingsprojekt Framtidens primärvård

Primärvårdsjour kvällstid vardagar i Boden

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans

Beställning Länssjukvård 2016

Beställning Närsjukvård 2016

Vårdval Norrbotten: Beställning Primärvård 2016

Förfrågningsunderlag avseende allmän barn och ungdomstandvård 3-19 år

Överenskommelse om skyddat boende

Överenskommelse om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det svenska vaccinationsprogrammet

Investeringar 2015

Ändrat huvudmannaskap för Naturbruksgymnasierna Norrbotten

Yttrande över "Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte"

Yttrande över hemställan om ändring av uppgifter vid aborter i förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen

Yttrande över hemställan om ändring gällande yrkeskategorier i förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen

Yttrande över betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)

Yttrande över En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Yttrande över Koll på anläggningen (SOU 2015:42)

Revisionsrapport Bedömning om egenvård

Revisionsrapport "Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll"

Medfinansiering till Filmpool Nord Play Regional digital distribution av film i Norrbotten

Medfinansiering till Fler internationella affärer till Norrbotten

Medfinansiering till Go Business Tjänsteinkubator

Medfinansiering till Green – gröna energiinvesteringar för hållbar näringslivs- och samhällsutveckling

Medfinansiering till NEW – New Entrepreneurs at Work

Medfinansiering till Omin – Optisk mätteknik för ett innovativt näringsliv

Medfinansiering till Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin – TmU

Medfinansiering till Utvecklingsnod Sápmi

Medfinansiering till NAiR

Medfinansiering till Vindkraftcentrum i Barentsregionen

Medfinansiering till IVA - Inkludera Validera Arbeta

Medfinansiering till Kompetenslyft industri

Ansökan om medfinansiering till projektet Etablera Northern Co-Location Center för EIT Raw Materials

Medfinansiering till förlängning för projekt DCIplan

Medfinansiering Process regional livsmedelsstrategi

Medfinansiering till SICS ICE Fas 1

Medfinansiering till Flygbil i Norrbotten

Ansökan om driftbidrag för finansiering av tågtrafik på Haparandabanan

Medfinansiering till IFU – Integration för unga

Kontaktpersoner för arbetet med ny regional indelning

 

9 oktober 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering