Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 27 maj 2015

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sammanfattning från landstingsstyrelsen den 27 maj 2015.

Ytterligare åtgärder för ekonomi i balans

Delårsrapport januari-april 2015

Strategisk plan 2016-2018

Motion nr 5-14 om utökat erbjudande om mammografiundersökningar

Motion nr 1-15 om utökning av ambulanssjukvården i östra Norrbotten

Motion nr 2-15 om barnmorska i beredskap

Motion nr 3-15 om att utreda förutsättningar för likvärdiga avgifter för pensionärer och asylsökande

Motion nr 4-15 om förbättrat användande av utrangerade hjälpmedelsresurser

Ansvarsfrihet för 2014 för Norrlandstingens regionförbund

Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för samordningsförbundet Consensus

Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för samordningsförbundet Activus

Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för samordningsförbundet Pyramis

Bildandet av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg

Strategi för läkemedel 2016-2019

Regler och reglementen

Finanspolicy

Intern kontroll

Avsättning pensionsfond

Komplettering av tandvårdstaxan

Möjlighet att avsätta del av lönen till pension

Investeringar 2015

Revisionsrapport Patientsäker läkemedelshantering

Revisionsrapport – Redovisning av mervärdesskatt

Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2014

Yttrande över Överprövning av upphandlingsmål

Jury för stipendierna Rubus Arcticus och Heders- och förtjänststipendium

Fördelning av statliga medel enligt kultursamverkansmodellen

Bidrag till Solitary Road

Bidrag till Aktivitetscentrum Norrbotten

Bidrag till Dansfesten – Jubileumsåret

Bidrag till Världsporten – Maailman portii – Haparanda Tornio 1914-1918

Bidrag till Tjära människa + WAO

Bidrag till Clown i äldre- och demensvård i Norrbotten

Bidrag till utomhusutställning med fotografen Mia Green

Bidrag till Malmens väg

Ändring av beslut om bidrag till Festspelen i Piteå 2015

Revidering av aktieägaravtal och bolagsordning för North Sweden Datacenter Locations AB

Medfinansiering Norrbotniabanan - ett samhällsbyggnadsprojekt

27 maj 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering