Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Patientnämndens rapport 2014

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Landstingsfullmäktige beslutade att uppdra till landstingsstyrelsen att svara på patientnämndens frågor samt redovisa hur de brister nämnden uppmärksammat ska åtgärdas.

Patientnämnden vill ställa följande frågor till landstinget:

  • På vilket sätt avser verksamheten arbeta med brister som nämnden identifierat inom kommunikation och information som leder till felaktig behandling?
  • Hur ska verksamheten komma tillrätta med de brister i vård och behandling som nämnden påvisar?
  • Patientnämnden har under ett flertal år påvisat brister inom kommunikation och bemötande. Vad är skälet till att dessa brister kvarstår?
  • Hur vill styrelsen kommentera att 70 procent av närsjukvårdens kommunikationsärenden avser kvinnliga patienter?
  • Hur vill styrelsen kommentera den höga andelen ärenden från östra Norrbotten?
  • Hur säkerställer verksamheten att patienter och närstående ges information om möjligheten att anmäla synpunkter till patientnämnden?
  • Hur säkerställer verksamheten att alla patienter som har rätt till stödperson ges information om den rättigheten?

23 februari 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering